Đề tài Lãi suất tín dụng ngân hàng và sự điều hành lãi suất tín dụng ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I 2LÝ LUẬN CHUNG VỀ LÃI SUẤT TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 2I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI LÃI SUẤT VÀ VAI TRÒ CỦA LÃI SUẤT TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 21. Khái niệm 22. Phân loại lãi suất 23. Vai trò của lãi suất (trong nền kinh tế thị trường) 8II. NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG – SỰ ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 131. Các mô hình Ngân hàng TW và mô hình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 132. Nguyên tắc hoạt động của NHTW trong thực hiện chính sách lãi suất 183. Các công cụ điều tiết lãi suất thị trường của NHTW 19CHƯƠNG II 22THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 22I. GIAI ĐOẠN TỪ 1992 TRỞ VỀ TRƯỚC 22II. GIAI ĐOẠN CUỐI NĂM 1992 ĐẾN NĂM 1995 24III. GIAI ĐOẠN TỪ 1/1/1996 ĐẾN NỬA ĐẦU NĂM 2000. 29IV. GIAI ĐOẠN TỪ 5/8/2000 ĐẾN NAY 37CHƯƠNG III 40GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 40I. NHỮNG NGUYÊN TẮC CẦN QUÁN TRIỆT KHI ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT 40II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT Ở VIỆT NAM 40KẾT LUẬN 44PHỤ LỤC 45TÀI LIỆU THAM KHẢO 48MỤC LỤC 49

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I 2

LÝ LUẬN CHUNG VỀ LÃI SUẤT TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 2

I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI LÃI SUẤT VÀ VAI TRÒ CỦA LÃI SUẤT TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 2

1. Khái niệm 2

2. Phân loại lãi suất 2

3. Vai trò của lãi suất (trong nền kinh tế thị trường) 8

II. NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG – SỰ ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 13

1. Các mô hình Ngân hàng TW và mô hình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 13

2. Nguyên tắc hoạt động của NHTW trong thực hiện chính sách lãi suất 18

3. Các công cụ điều tiết lãi suất thị trường của NHTW 19

CHƯƠNG II 22

THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 22

I. GIAI ĐOẠN TỪ 1992 TRỞ VỀ TRƯỚC 22

II. GIAI ĐOẠN CUỐI NĂM 1992 ĐẾN NĂM 1995 24

III. GIAI ĐOẠN TỪ 1/1/1996 ĐẾN NỬA ĐẦU NĂM 2000. 29

IV. GIAI ĐOẠN TỪ 5/8/2000 ĐẾN NAY 37

CHƯƠNG III 40

GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 40

I. NHỮNG NGUYÊN TẮC CẦN QUÁN TRIỆT KHI ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT 40

II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT Ở VIỆT NAM 40

KẾT LUẬN 44

PHỤ LỤC 45

TÀI LIỆU THAM KHẢO 48

MỤC LỤC 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY