Đề tài Kiểu nhân vật cô đơn trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư

MỤC LỤC  MỞ ĐẦU 21. Lý do chọn đề tài 22. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 33. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 44. Phương pháp nghiên cứu 55. Đóng góp của đề tài 56. Cấu trúc bài báo cáo khoa học 5 NỘI DUNG 7PHẦN 1: NGUYỄN NGỌC TƯ VÀ QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI, NGHỆ THUẬT. 81.1 Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác. 71.2 Nguyễn Ngọc Tư và quan niệm về con người, nghệ thuật. 9PHẦN 2: KIỂU NHÂN VẬT CÔ ĐƠN TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC TƯ 122.1 Cô đơn của người nghệ sĩ trên hành trình đi tìm cái đẹp 142.2 Cô đơn của con người giữa “biển người mênh mông” 19PHẦN3: NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT. 273.1 Nghệ thuật phân tích tâm lý nhân vật 273.2 Ngôn ngữ và giọng điệu 343.3. Miêu tả nhân vật gắn với các biểu tượng 38 KẾT LUẬN 40DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO 42

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 2

1. Lý do chọn đề tài 2

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 3

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4

4. Phương pháp nghiên cứu 5

5. Đóng góp của đề tài 5

6. Cấu trúc bài báo cáo khoa học 5

NỘI DUNG 7

PHẦN 1: NGUYỄN NGỌC TƯ VÀ QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI, NGHỆ THUẬT. 8

1.1 Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác. 7

1.2 Nguyễn Ngọc Tư và quan niệm về con người, nghệ thuật. 9

PHẦN 2: KIỂU NHÂN VẬT CÔ ĐƠN TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC TƯ 12

2.1 Cô đơn của người nghệ sĩ trên hành trình đi tìm cái đẹp 14

2.2 Cô đơn của con người giữa “biển người mênh mông” 19

PHẦN3: NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT. 27

3.1 Nghệ thuật phân tích tâm lý nhân vật 27

3.2 Ngôn ngữ và giọng điệu 34

3.3. Miêu tả nhân vật gắn với các biểu tượng 38

KẾT LUẬN 40

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY