Đề tài Kiểm tra chất lượng, phát hiện khuyết tật cọc khoan nhồi - Nguyên nhân và giải pháp khắc phục

MỤC LỤC I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1II. TÌNH HÌNH ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CỌC KHOAN NHỒI 1II.1. Tình hình áp dụng các phương pháp kiểm tra chất lượng và xác định sức chịu tải cọc khoan nhồi trên thế giới : 1II.2. Tình hình áp dụng các phương pháp kiểm tra chất lượng và xác định sức chịu tải cọc khoan nhồi ở Việt Nam : 3III. CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CỌC KHOAN NHỒI 4III.1. Kiểm tra chất lượng cọc trong quá trình thi công : 4III.1.1. Giới thiệu chung : 4III.1.2. Kiểm tra chất lượng lỗ cọc : 4III.1.3. Kiểm tra chất lượng bê tông và công nghệ đổ bê tông : 12III.2. Kiểm tra chất lượng cọc sau thi công : 12III.2.1. Giới thiệu chung : 12III.2.2. Phương pháp thử động biến dạng nhỏ : 13III.2.3. Phương pháp chấn động song song (Parallel Seismic Test) : 21III.2.4. Phương pháp sóng ứng suất trong (Internal Stress Wave Test) : 22III.2.5. Phương pháp khoan và lấy mẫu (Drilling and Coring) : 24III.2.6. Phương pháp siêu âm truyền qua (Crosshole Acoustic Tests) : 25III.2.7. Phương pháp tia gamma (Gamma-Gamma Testing) : 35III.2.8. Phương pháp nội soi bê tông (Concreteoscopy) : 37III.3. Xác định sức chịu tải của cọc khoan nhồi : 38III.3.1. Giới thiệu chung : 38III.3.2. Phương pháp thử tải trọng tĩnh truyền thống : 39III.3.3. Phương pháp thử động biến dạng lớn PDA : 47III.3.4. Phương pháp thử tải trọng tĩnh bằng hộp tải trọng Osterberg : 53III.3.5. Phương pháp thử tải tĩnh động STATNAMIC : 61IV. KHUYẾT TẬT CỦA CỌC KHOAN NHỒI– CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 69IV.1. Một số hình ảnh về khuyết tật trong cọc khoan nhồi 69IV.2. Các vấn đề sự cố trong thi công cọc thường gặp, nguyên nhân và các biện pháp giải quyết: 73IV.2.1. Vấn đề thường gặp, nguyên nhân và biện pháp xử lý cọc nhồi khoan lỗ tuần hoàn thuận 73IV.2.2. Vấn đề thường gặp, nguyên nhân và biện pháp xử lý khi làm lỗ cọc nhồi bằng gầu khoan 73IV.2.3. Vấn đề thường gặp nguyên nhân và biện pháp xử lý cọc nhồi khoan lỗ bằng máy thả chìm trong nước 74IV.2.4. Nguyên nhân và biện pháp xử lý khi ống khô nhỏ hoặc không nhổ lên được trong phương pháp dùng ống chống giữ thành 75IV.2.5. Vấn đề thường xuyên gặp, nguyên nhân, biện pháp xử lý cọc nhồi tạo lỗ bằng xung kích 77IV.2.6. Vấn đề thường gặp, nguyên nhân và biện pháp xử lý cọc nhồi làm bằng lỗ phá nổ. 78IV.2.7. Vấn đề thường gặp, nguyên nhân, biện pháp xử lý khi đổ bê tông dưới nước 79V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84

MỤC LỤC

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1

II. TÌNH HÌNH ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CỌC KHOAN NHỒI 1

II.1. Tình hình áp dụng các phương pháp kiểm tra chất lượng và xác định sức chịu tải cọc khoan nhồi trên thế giới : 1

II.2. Tình hình áp dụng các phương pháp kiểm tra chất lượng và xác định sức chịu tải cọc khoan nhồi ở Việt Nam : 3

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CỌC KHOAN NHỒI 4

III.1. Kiểm tra chất lượng cọc trong quá trình thi công : 4

III.1.1. Giới thiệu chung : 4

III.1.2. Kiểm tra chất lượng lỗ cọc : 4

III.1.3. Kiểm tra chất lượng bê tông và công nghệ đổ bê tông : 12

III.2. Kiểm tra chất lượng cọc sau thi công : 12

III.2.1. Giới thiệu chung : 12

III.2.2. Phương pháp thử động biến dạng nhỏ : 13

III.2.3. Phương pháp chấn động song song (Parallel Seismic Test) : 21

III.2.4. Phương pháp sóng ứng suất trong (Internal Stress Wave Test) : 22

III.2.5. Phương pháp khoan và lấy mẫu (Drilling and Coring) : 24

III.2.6. Phương pháp siêu âm truyền qua (Crosshole Acoustic Tests) : 25

III.2.7. Phương pháp tia gamma (Gamma-Gamma Testing) : 35

III.2.8. Phương pháp nội soi bê tông (Concreteoscopy) : 37

III.3. Xác định sức chịu tải của cọc khoan nhồi : 38

III.3.1. Giới thiệu chung : 38

III.3.2. Phương pháp thử tải trọng tĩnh truyền thống : 39

III.3.3. Phương pháp thử động biến dạng lớn PDA : 47

III.3.4. Phương pháp thử tải trọng tĩnh bằng hộp tải trọng Osterberg : 53

III.3.5. Phương pháp thử tải tĩnh động STATNAMIC : 61

IV. KHUYẾT TẬT CỦA CỌC KHOAN NHỒI– CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 69

IV.1. Một số hình ảnh về khuyết tật trong cọc khoan nhồi 69

IV.2. Các vấn đề sự cố trong thi công cọc thường gặp, nguyên nhân và các biện pháp giải quyết: 73

IV.2.1. Vấn đề thường gặp, nguyên nhân và biện pháp xử lý cọc nhồi khoan lỗ tuần hoàn thuận 73

IV.2.2. Vấn đề thường gặp, nguyên nhân và biện pháp xử lý khi làm lỗ cọc nhồi bằng gầu khoan 73

IV.2.3. Vấn đề thường gặp nguyên nhân và biện pháp xử lý cọc nhồi khoan lỗ bằng máy thả chìm trong nước 74

IV.2.4. Nguyên nhân và biện pháp xử lý khi ống khô nhỏ hoặc không nhổ lên được trong phương pháp dùng ống chống giữ thành 75

IV.2.5. Vấn đề thường xuyên gặp, nguyên nhân, biện pháp xử lý cọc nhồi tạo lỗ bằng xung kích 77

IV.2.6. Vấn đề thường gặp, nguyên nhân và biện pháp xử lý cọc nhồi làm bằng lỗ phá nổ. 78

IV.2.7. Vấn đề thường gặp, nguyên nhân, biện pháp xử lý khi đổ bê tông dưới nước 79

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY