Đề tài Kiểm soát chất lượng kiểm toán độc lập Việt Nam

MỤC LỤC

Chương 1: Khái quát về kiểm soát chất lượng trong kiểm soát chất lượng kiểm toán độc lập 1

1.1. Vai trò của kiểm soát chất lượng kiểm toán. 1

1.2. Các tiêu chí kiểm soát chất lượng kiểm toán. 5

1.3. Kinh nghiệm kiểm soát chất lượng kiểm toán độc lập trên thế giới 11

Chương 2: Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập Việt Nam. 13

2.1. Kiểm soát chất lượng kiểm toán độc lập ở Việt Nam: thực trạng và những vấn đề đặt ra. 13

2.2. Sự tất yếu phải nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán ở Việt Nam. 18

2.3. Phương hướng nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập Việt Nam 19

2.4. Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập Việt Nam. 21

2.4.1. Quan tâm đến chất lượng đào tạo tại các cơ sở đào tạo. 21

2.4.2. Cần đổi mới công tác thi thi tuyển cấp chứng chỉ Kiểm toán viên hành nghề hướng đến sự thừa nhận của các nước đối với chứng chỉ Kiểm toán viên của Việt Nam. 24

2.4.3. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên. 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY