Đề tài Không gian và thời gian nghệ thuật trong Truyền Kì Mạn Lục

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU I. Lí do chọnđề tài. 7 II. Lịch sử vấn đề. 7 2.1. Không gian, thời giannghệ thuật trong văn chương tự sự Trung Đại. 8 2.2. Không gian, thời gian nghệ thuật trong Truyền Kì Mạn Lục. 9 III. Mục đích vấnđề. 9 IV. Phạm vi nghiên cứu. 10 V. Phương hướng và phương pháp nghiên cứu. 10 PHẦN NỘI DUNG. CHƯƠNG I: Sơ lược về tác giả, tác phẩm. 12 I. Tác giả. 12 II. Tác phẩm. 13 2.1. Thể loại. 13 2.2. Kết cấu trong Truyền Kì MạnLục. 13 2.3. Giá trị nội dung. 15 2.4. Giá trị nghệ thuật. 16 CHƯƠNG II: Không gian và thời gian nghệ thuật trong Truyền Kì Mạn Lục. 18 I. Không gian nghệ thuật trong Truyền Kì Mạn Lục 181. Khái niệm. 18 2. Không gian nghệ thuật trong TruyềnKì MạnLục. 18 2.1. Không gian thực tại. 19 2.1.1. Không gian thành thị. 19 2.1.2. Không gian làng quê. 20 2.1.3. Không gian núi rừng. 20 2.1.4. Không gian sông nước. 22 2.1.5. Không gian đền chùa. 23 2.1.6. Không gian phủ đệ-dinh thự. 24 2.1.7. Không gian chiếntranh. 26 2.2. Không gian hư ảo. 26 2.2.1. Không gian hư ảo trầnthế. 27 2.2.2. Không gian tiên cảnh. 31 2.2.3. Không gian thiênđường. 34 2.2.4. Không gian địa ngục. 35 2.3. Sự chuyển hóa giữa không gian thực tại và không gian hư ảo. 36 II. Thời gian nghệ thuật trong Truyền Kì Mạn Lục. 39 1. Khái niệm. 39 2. Thời gian nghệ thuật trong Truyền Kì Mạn Lục. 39 2.1. Thời gian thực tại. 39 2.1.1. Thời gian thực tại trong Truyền Kì Mạn Lục gắn liền với biến cố lịch sử, số phận conngười. 39 2.1.2. Thời gian thực tại trong Truyền Kì Mạn Lục mang tính chất tuyến tính. 41 2.1.3. Thời gian thực tại trong Truyền Kì Mạn Lục tương ứng với nhu cầu trần thuật. 43 2.2. Thời gian hư ảo. 46 2.2.1. Thời gian luân hồi. 46 2.2.2. Thời gian tiên cảnh. 47 2.3. Sự chuyển hóa giữa thời gian thực tại và thời gian hư ảo. 48 III. Mối quan hệ giữa không gian nghệ thuật và thời gian nghệ thuật trong Truyền Kì Mạn Lục. 50PHẦN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

I. Lí do chọnđề tài. 7

II. Lịch sử vấn đề. 7

2.1. Không gian, thời giannghệ thuật trong văn chương tự sự Trung Đại. 8

2.2. Không gian, thời gian nghệ thuật trong Truyền Kì Mạn Lục. 9

III. Mục đích vấnđề. 9

IV. Phạm vi nghiên cứu. 10

V. Phương hướng và phương pháp nghiên cứu. 10

PHẦN NỘI DUNG.

CHƯƠNG I: Sơ lược về tác giả, tác phẩm. 12

I. Tác giả. 12

II. Tác phẩm. 13

2.1. Thể loại. 13

2.2. Kết cấu trong Truyền Kì MạnLục. 13

2.3. Giá trị nội dung. 15

2.4. Giá trị nghệ thuật. 16

CHƯƠNG II: Không gian và thời gian nghệ thuật trong Truyền Kì Mạn Lục. 18

I. Không gian nghệ thuật trong Truyền Kì Mạn Lục 18

1. Khái niệm. 18

2. Không gian nghệ thuật trong TruyềnKì MạnLục. 18

2.1. Không gian thực tại. 19

2.1.1. Không gian thành thị. 19

2.1.2. Không gian làng quê. 20

2.1.3. Không gian núi rừng. 20

2.1.4. Không gian sông nước. 22

2.1.5. Không gian đền chùa. 23

2.1.6. Không gian phủ đệ-dinh thự. 24

2.1.7. Không gian chiếntranh. 26

2.2. Không gian hư ảo. 26

2.2.1. Không gian hư ảo trầnthế. 27

2.2.2. Không gian tiên cảnh. 31

2.2.3. Không gian thiênđường. 34

2.2.4. Không gian địa ngục. 35

2.3. Sự chuyển hóa giữa không gian thực tại và không gian hư ảo. 36

II. Thời gian nghệ thuật trong Truyền Kì Mạn Lục. 39

1. Khái niệm. 39

2. Thời gian nghệ thuật trong Truyền Kì Mạn Lục. 39

2.1. Thời gian thực tại. 39

2.1.1. Thời gian thực tại trong Truyền Kì Mạn Lục gắn liền với biến

cố lịch sử, số phận conngười. 39

2.1.2. Thời gian thực tại trong Truyền Kì Mạn Lục mang tính chất

tuyến tính. 41

2.1.3. Thời gian thực tại trong Truyền Kì Mạn Lục tương ứng với nhu

cầu trần thuật. 43

2.2. Thời gian hư ảo. 46

2.2.1. Thời gian luân hồi. 46

2.2.2. Thời gian tiên cảnh. 47

2.3. Sự chuyển hóa giữa thời gian thực tại và thời gian hư ảo. 48

III. Mối quan hệ giữa không gian nghệ thuật và thời gian nghệ thuật

trong Truyền Kì Mạn Lục. 50

PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY