Đề tài Khía cạnh thời gian nghệ thuật trong thơ Xuân Diệu

Mục Lục Mở đầu 1I. Chủ nghĩa lãng mạn 31. Lãng mạn được 32. Chủ nghĩa lãng mạn 33. Các nguyên lý cơ bản 3a. Đề cao mộng tưởng 3b. Đề cao tình cảm 4c. Đề cao sự tự do 44. Chủ nghĩa lãng mạn trong văn chương được thể hiện qua một số đặc điểm 5a. Đề tài 5b. Nhân vật 5c. Thể loại 5d. Ngôn ngữ 5II. Phong trào Thơ mới và tác gia Xuân Diệu 6III. Lý thuyết chung về thời gian 71. Từ trước đến nay, thời gian luôn được xem là một vấn đề khó có thể định nghĩa rạch ròi, chính xác. 72. Thời gian trong chủ nghĩa lãng mạn 8IV. Một vài quan niệm về thời gian trước Xuân Diệu 9V. Quan niệm của Xuân Diệu về thời gian 102. Xuân Diệu và bản lĩnh “chiếm lĩnh thời gian”. 143. So sánh thời gian trong thơ Xuân Diệu và một số nhà Thơ mới khác 19VI. Kết luận 21Tài liệu tham khảo 22     a. Đề cao mộng tưởng 25b. Đề cao tình cảm 26c. Đề cao sự tự do 264. Chủ nghĩa lãng mạn trong văn chương được thể hiện qua một số đặc điểm 27a. Đề tài 27b. Nhân vật 27c. Thể loại 27d. Ngôn ngữ 27II. Phong trào Thơ mới và tác gia Xuân Diệu 28III. Lý thuyết chung về thời gian 291. Từ trước đến nay, thời gian luôn được xem là một vấn đề khó có thể định nghĩa rạch ròi, chính xác. 292. Thời gian trong chủ nghĩa lãng mạn 30IV. Một vài quan niệm về thời gian trước Xuân Diệu 31V. Quan niệm của Xuân Diệu về thời gian 322. Xuân Diệu và bản lĩnh “chiếm lĩnh thời gian”. 363. So sánh thời gian trong thơ Xuân Diệu và một số nhà Thơ mới khác 41VI. Kết luận 43Tài liệu tham khảo 44

Mục Lục

Mở đầu 1

I. Chủ nghĩa lãng mạn 3

1. Lãng mạn được 3

2. Chủ nghĩa lãng mạn 3

3. Các nguyên lý cơ bản 3

a. Đề cao mộng tưởng 3

b. Đề cao tình cảm 4

c. Đề cao sự tự do 4

4. Chủ nghĩa lãng mạn trong văn chương được thể hiện qua một số đặc điểm 5

a. Đề tài 5

b. Nhân vật 5

c. Thể loại 5

d. Ngôn ngữ 5

II. Phong trào Thơ mới và tác gia Xuân Diệu 6

III. Lý thuyết chung về thời gian 7

1. Từ trước đến nay, thời gian luôn được xem là một vấn đề khó có thể định nghĩa rạch ròi, chính xác. 7

2. Thời gian trong chủ nghĩa lãng mạn 8

IV. Một vài quan niệm về thời gian trước Xuân Diệu 9

V. Quan niệm của Xuân Diệu về thời gian 10

2. Xuân Diệu và bản lĩnh “chiếm lĩnh thời gian”. 14

3. So sánh thời gian trong thơ Xuân Diệu và một số nhà Thơ mới khác 19

VI. Kết luận 21

Tài liệu tham khảo 22

a. Đề cao mộng tưởng 25

b. Đề cao tình cảm 26

c. Đề cao sự tự do 26

4. Chủ nghĩa lãng mạn trong văn chương được thể hiện qua một số đặc điểm 27

a. Đề tài 27

b. Nhân vật 27

c. Thể loại 27

d. Ngôn ngữ 27

II. Phong trào Thơ mới và tác gia Xuân Diệu 28

III. Lý thuyết chung về thời gian 29

1. Từ trước đến nay, thời gian luôn được xem là một vấn đề khó có thể định nghĩa rạch ròi, chính xác. 29

2. Thời gian trong chủ nghĩa lãng mạn 30

IV. Một vài quan niệm về thời gian trước Xuân Diệu 31

V. Quan niệm của Xuân Diệu về thời gian 32

2. Xuân Diệu và bản lĩnh “chiếm lĩnh thời gian”. 36

3. So sánh thời gian trong thơ Xuân Diệu và một số nhà Thơ mới khác 41

VI. Kết luận 43

Tài liệu tham khảo 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY