Đề tài Khái quát thị trường ngân hàng tại Việt Nam và tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

PHẦN I:QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 4

1. Lịch sử ra đời và phát triển 4

2. Nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức 6

2.1. Nguồn nhân lực 6

2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy 7

PHẦN 2: KHÁI QUÁT THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 9

1. Tổng quan thị trường ngân hàng tại Việt Nam hiện nay 9

2. Quá trình hoạt động kinh doanh của Vietcombank trên thị trường ngân hàng vài năm trở lại đây 11

2.1. Khái quát về thị trường, khách hàng và sản phẩm của Vietcombank 11

2.1.1. Thị trường 11

2.1.2. Khách hàng 12

2.1.3. Sản phẩm 12

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh chung của Vietcombank 13

2.2.1. Nguồn vốn 13

2.2.2. Sử dụng vốn 14

2.2.3 Hoạt động thanh toán 17

2.2.4. Hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ 21

2.2.5. Hoạt động của các đơn vị thành viên độc lập 22

PHẦN 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 26

1. Hệ thống trợ giúp cho các hoạt động Marketing 26

1.1. Hệ thống lập kế hoạch 26

1.2 Hệ thống thông tin 27

1.3 Hệ thống tổ chức 27

1.4 Hệ thống kiểm tra và giám sát 28

2. Thực trạng hoạt động quản trị Marketing của Vietcombank 28

2.1. Giai đoạn thiết lập chiến lược 28

2.2. Giai đoạn thực hiện 28

2.3. Giai đoạn kiểm tra và giám sát 29

3. Các hoạt động Marketing hỗn hợp 29

3.1. Sản phẩm 29

3.2. Giá 30

3.3. Phân phối 30

3.4. Xúc tiến 31

3.5. Con người 32

3.6. Các yếu tố hữu hình 33

3.7. Quá trình cung cấp dịch vụ 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY