Đề tài Khái quát đánh giá sơ lược về tình hình sáng tác, sưu tầm câu đối, đại tự đặt tại nhà Thái học, di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Mục Lục A. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI 3PHẦN MỘT 3GIỚI THIỆU CHUNG 31. VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM 32. VUA LÝ THÁNH TÔNG 53. VUA LÝ NHÂN TÔNG 64. VUA LÊ THÁNH TÔNG 75. TƯ NGHIỆP QUỐC TỬ GIÁM CHU VĂN AN 8PHẦN HAI 11NỘI DUNG CHÍNH 111. ĐÁNH GIÁ VỀ ĐẠI TỰ 112.ĐÁNH GIÁ VỀ CÂU ĐỐI 203. TÌM HIỂU NHỮNG CÂU ĐỐI-ĐẠI TỰ ĐƯỢC CHỌN 314. TỔNG KẾT 39

Mục Lục

A. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI 3

PHẦN MỘT 3

GIỚI THIỆU CHUNG 3

1. VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM 3

2. VUA LÝ THÁNH TÔNG 5

3. VUA LÝ NHÂN TÔNG 6

4. VUA LÊ THÁNH TÔNG 7

5. TƯ NGHIỆP QUỐC TỬ GIÁM CHU VĂN AN 8

PHẦN HAI 11

NỘI DUNG CHÍNH 11

1. ĐÁNH GIÁ VỀ ĐẠI TỰ 11

2.ĐÁNH GIÁ VỀ CÂU ĐỐI 20

3. TÌM HIỂU NHỮNG CÂU ĐỐI-ĐẠI TỰ ĐƯỢC CHỌN 31

4. TỔNG KẾT 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY