Đề tài Khả năng tiếp cận thị trường của nông dân Việt Nam

MỤC LỤC:Phần 1: Lời mở đầu: 11.1 Tính cấp thiết của đề tài: 11.2 Mục tiêu nghiên cứu: 2Phần 2: Cơ sở lý luận 32.1 Khái niệm Nông dân: 32.2 Thị trường nông nghiệp: 32.2.1. Khái niệm thị trường nông nghiệp: 32.2.2 Phân loại thị trường nông nghiệp: 42.3 Đặc điểm sản xuất nông nghiệp của nông dân Việt Nam: 4Phần 3: Thực trạng việc tiếp cận thị trường của nông dân và những giải pháp chủ yếu nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của nông dân: 63.1. Thực trạng tiếp cận các loại thị trường của nông dân: 63.1.1. Thị trường các yếu tố đầu vào: 63.1.2Thị trường bán buôn và trung gian: 83.1.3 Thị trường tiêu dùng nông sản: 83.2. Các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của nông dân 93.2.1 Các giải pháp đối với Nhà nước 93.2.2 Các giải pháp đối với người nông dân: 12Phần 4: Kết luận- kiến nghị: 134.1 Kết luận: 134.2 Kiến nghị: 134.2.1 Đối với nhà nước: 134.2.2 Đối với người nông dân: 14Tài liệu tham khảo: 15

MỤC LỤC:

Phần 1: Lời mở đầu: 1

1.1 Tính cấp thiết của đề tài: 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 2

Phần 2: Cơ sở lý luận 3

2.1 Khái niệm Nông dân: 3

2.2 Thị trường nông nghiệp: 3

2.2.1. Khái niệm thị trường nông nghiệp: 3

2.2.2 Phân loại thị trường nông nghiệp: 4

2.3 Đặc điểm sản xuất nông nghiệp của nông dân Việt Nam: 4

Phần 3: Thực trạng việc tiếp cận thị trường của nông dân và những giải pháp chủ yếu nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của nông dân: 6

3.1. Thực trạng tiếp cận các loại thị trường của nông dân: 6

3.1.1. Thị trường các yếu tố đầu vào: 6

3.1.2Thị trường bán buôn và trung gian: 8

3.1.3 Thị trường tiêu dùng nông sản: 8

3.2. Các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của nông dân 9

3.2.1 Các giải pháp đối với Nhà nước 9

3.2.2 Các giải pháp đối với người nông dân: 12

Phần 4: Kết luận- kiến nghị: 13

4.1 Kết luận: 13

4.2 Kiến nghị: 13

4.2.1 Đối với nhà nước: 13

4.2.2 Đối với người nông dân: 14

Tài liệu tham khảo: 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY