Đề tài Kế Toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh” tại doanh nghiệp Mây Tre Giang Thái Toàn là phần hành

Lời Mở Đầu 2

Báo cáo thực tập tốt nghiệp 4

Chương I 4

Các vấn đề chung về chế độ tài chính kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh 4

I. Đặc điểm kinh tế của nghành thực tập và chế độ tài chính có liên quan đến tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 4

II . Trình bày các khái niệm, nguyên tắc và các chuẩn mực kế toán có liên quan. Nhiệm vụ kế toán về tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả 5

A.Tiêu thụ thành phẩm 5

1. Khái niệm thành phẩm 5

2. ý nghĩa và nhiệm vụ 5

3.Thủ tục quản lý kinh tế 6

3.1 Các phương pháp xác định giá vốn thực tế của thành phẩm 6

3.2 Thủ tục quản lý kinh tế về tiêu thụ thành phẩm 6

4. Chứng từ kế toán 8

5. Sổ kế toán chi tiết có liên quan 8

6. Phương pháp kế toán tổng hợp 8

6.1 Tài khoản sử dụng: 8

6.2 Các trường hợp kế toán chủ yếu 10

6. Xác định kết quả kinh doanh 15

7. Phương pháp hạch toán 18

CHƯƠNG II 22

Thực tế công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp Mây Tre Giang Thái Toàn 22

I, Đặc điểm chung của doanh nghiệp 22

1. Tên cơ sở dăng kí kinh doanh 22

2. Qúa trình hình thành và phát triển 22

3. Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 25

4. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp mây tre giang Thái Toàn. 27

II. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 32

1. Kế toán bán hàng 32

2. kế toán xác định kết quả kinh doanh 49

2.1. Kế toán chi phí bán hàng 49

Chương III 59

Nhận xét và kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán 59

I. Một số nhận xét về công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại doanh nghiệp mây tre giang thái toàn 59

1. Nhận xét chung. 59

1. Ưu điểm và một số tồn tại cần khắc phục. 60

Kết luận và kiến nghị 63

1- Nhận xét 63

2 .Một số ý kiến đóng góp. 64

2.1 Về phía Doanh nghiệp 64

2.2 Về phía nhà trường. 64

3. Kết luận: 65

Tờ khai thuế GTGT 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY