Đề tài Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 3I. Đặc điểm chung của doanh nghiệp 31. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 32. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 53. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức bộ máy kế toán của Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội 63.1. Tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp 63.2. Tổ chức bộ máy kế toán 83.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 114. Quy trình công nghệ sản xuất 12PHẦN II: CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN 13 I.Kế toán vốn bằng tiền 141. Kế toán tiền mặt 142. Tiền gửi Ngân hàng: 17II. Kế toán tài sản cố định 191. Đặc điểm 192. Chứng từ sổ sách sử dụng 193. Quy trình luân chuyển chứng từ 204. Trình tự ghi sổ 20III. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 24IV. Kế toán nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ 28PHẦN III: CHUYÊN ĐỀ 29I. Lý do chọn chuyên đề 29II. Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng tới công tác kế toán theo chuyên đề 301. Thuận lợi 302. Khó khăn 30III. Nội dung công việc kế toán theo chuyên đề 311.1. Đặc điểm công tác tiêu thụ hàng hóa tại Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội 311.2. Các phương pháp tiêu thụ hàng hóa tại công ty 311.2.1. Bán than theo hợp đồng 311.2.2. Phương thức bán lẻ than 331.3. Các phương thức thanh toán. 331.4 Các phương thức thanh toán 341.5. Kế toán thuế GTGT 391.6. Phương pháp và trình tự hạch toán giá vốn hàng bán 421.7. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 432. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 462.1. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 462.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 49IV. Một số nhận xét đánh giá và ý kiến đề xuất góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội 531. Một số nhận xét đánh giá 532. Một số ý kiến đề xuất 54KẾT LUẬN 56

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 3

I. Đặc điểm chung của doanh nghiệp 3

1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 3

2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 5

3. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức bộ máy kế toán của Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội 6

3.1. Tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp 6

3.2. Tổ chức bộ máy kế toán 8

3.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 11

4. Quy trình công nghệ sản xuất 12

PHẦN II: CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN 13

I.Kế toán vốn bằng tiền 14

1. Kế toán tiền mặt 14

2. Tiền gửi Ngân hàng: 17

II. Kế toán tài sản cố định 19

1. Đặc điểm 19

2. Chứng từ sổ sách sử dụng 19

3. Quy trình luân chuyển chứng từ 20

4. Trình tự ghi sổ 20

III. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 24

IV. Kế toán nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ 28

PHẦN III: CHUYÊN ĐỀ 29

I. Lý do chọn chuyên đề 29

II. Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng tới công tác kế toán theo chuyên đề 30

1. Thuận lợi 30

2. Khó khăn 30

III. Nội dung công việc kế toán theo chuyên đề 31

1.1. Đặc điểm công tác tiêu thụ hàng hóa tại Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội 31

1.2. Các phương pháp tiêu thụ hàng hóa tại công ty 31

1.2.1. Bán than theo hợp đồng 31

1.2.2. Phương thức bán lẻ than 33

1.3. Các phương thức thanh toán. 33

1.4 Các phương thức thanh toán 34

1.5. Kế toán thuế GTGT 39

1.6. Phương pháp và trình tự hạch toán giá vốn hàng bán 42

1.7. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 43

2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 46

2.1. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 46

2.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 49

IV. Một số nhận xét đánh giá và ý kiến đề xuất góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội 53

1. Một số nhận xét đánh giá 53

2. Một số ý kiến đề xuất 54

KẾT LUẬN 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY