Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

MỤC LỤC . . . .1

DANH MỤC BẢNG BIỂU . . 3

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . . 4

DANH MỤC SƠ ĐỒ . . . . .5

LỜI MỞ ĐẦU . 6

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM .8

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty CP Tam Kim .8

1.2 Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất của công ty CP Tam Kim . .9

1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty CP Tam Kim .10

1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán .14

1.5 Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán .18

1.5.1 Hệ thống chứng từ kế toán .18

1.5.2 Hệ thống tài khoản sử dụng 19

1.5.3 Hệ thống phương pháp kế toán .19

1.5.4 Hệ thống sổ kế toán 20

1.5.5 Hệ thống báo cáo tài chính .21

PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP TAM KIM .22

2.1 Khái quát chung về lương và các khoản trích theo lương tại công ty .22

2.1.1 Khái niệm về tiền lương .22

2.1.2 Chức năng của tiền lương . . 23

2.1.3 Công tác quản lý tiền lương .24

2.1.4 Công tác quản lý lao động .24

2.1.5 Các hình thức tiền lương 25

2.2 Thực trạng công tác kế toán tiền lương tại công ty CP Tam Kim 26

2.2.1 Các chứng từ sử dụng 26

2.2.2 Tài khoản kế toán sử dụng 29

2.2.3 Các hình thức tính lương tại công ty CP Tam Kim 30

2.2.3.1 Tính lương tại bộ phận quản lý .30

2.2.3.2 Tính lương ở bộ phận trực tiếp sản xuất .32

2.2.4 Phương pháp hạch toán các khoản trích theo lương .37

PHẦN 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG .42

3.1 Những ưu điểm của công tác kế toán tại tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP Tam Kim .43

3.2 Những nhược điểm của công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP Tam Kim .45

3.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP Tam Kim .46

3.3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán lương .46

3.3.2 Nguyên tắc, yêu cầu .47

3.3.3 Một số kiến nghị 48

KẾT LUẬN . . 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY