Đề tài Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh

Lời mở đầu 1

I / Tìm hiểu chung về tổ chức kế toán của đơn vị 2

1.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 2

1.2 Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán 6

1.3 Các chế độ và phương pháp kế toán áp dụng 8

II/ Kế toán chi tiết nguyên, vật liệu 9

2.1 Đặc điểm chung về nguyên, vật liệu sử dụng 9

2.1.1 Phân loại nguyên, vật liệu 9

2.1.2 Đánh giá nguyên, vật liệu 10

2.2 Chứng từ kế toán sử dụng kế toán nguyên, vật liệu. 12

2.2.1 Chứng từ kế toán tăng nguyên,vật liệu 12

2.2.2 Chứng từ kế toán giảm nguyên, vật liệu 16

2.3 Kế toán chi tiết nguyên, vật liệu tại kho 19

2.4 Kế toán chi tiết nguyên, vật liệu tại phòng kế toán 20

III/ Kế toán tổng hợp nguyên, vật liệu 22

3.1 Tài khoản sử dụng 22

3.2 Kế toán tổng hợp tăng nguyên, vật liệu 23

3.3 Kế toán tổng hợp giảm nguyên, vật liệu 35

IV/ Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác hạch toán nguyên, vật liệu 44

V/ Đánh giá chung 45

Kết luận 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY