Đề tài Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1

1.1- Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu( NVL): 1

1.2- Vai trò của nguyên vật liệu trong sản xuất: 1

1.3 - Nguyên tắc kế toán NVL: 1

1.4 - Nhiệm vụ của kế toán NVL: 2

1.5- Phân loại nguyên vật liệu: 2

1.6- Đánh giá nguyên vật liệu: 4

1.7 - Phương pháp kế toán chi tiết NVL: 6

1.8 - Kế toán tổng hợp NVL: 9

1.9- Các hình thức ghi số kế toán: 10

PHẦN HAI: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NSTP XUẤT KHẨU HẢI DƯƠNG 11

2.1. Đặc điểm chung của công ty chế biến NSTPXK hải dương. 11

2.2.1- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 11

2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động SXKD của Công ty: 12

2.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất và quy trình công nghệ của doanh nghiệp: 15

2.1.4- Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán. 16

2.2. Thực trạng tổ chức hạch toán NVL, CCDC tại công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương 19

2.2.1- Đánh giá Nguyên vật liệu xuất kho. 19

2.2.2 - Chứng từ nhập kho NVL 20

2.2.3- Tài khoản kế toán sử dụng: 20

2.2.4. Kế toán chi tiết NVL: 21

2.2.5 - Kế toán tổng hợp NVL: 31

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNGTÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XNK HẢI DƯƠNG 40

3.1. Một số nhận xét chung về công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty: 40

3.1.1.Ưu điểm: 40

3.1.2.Về nhược điểm: 42

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán NVLtại công ty: 43

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY