Đề tài Kế toán lương và các khoản trích theo lương công ty TNHH xây dựng Quân Trang

Công ty TNHH xây dựng Quân Trang là công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất đông jsanr. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng công ty đã cố gắng đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phầm – mà đa dạng hóa là chiến lược vừa đa dạng hóa thì trường và đa dạng hóa sản phẩm.

- Năm 2008, là năm khủng hoảng kinh tế tài chính nặng nề, nhưng Công ty với tiêu chí” Muốn thành công phải tìm ra được những cơ hội mới “ – cơ hội của Công ty ngoài việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến vào các sản phầm , nhất là xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; tập trung tìm hiểu yêu cầu của thị trường để xây dựng chất lượng sản phẩm gắn liền với chứng chỉ cho sản phẩm của Công ty – là một trong những định hướng phát triển của công ty giai đoạn 2006 – 2015.

- Công ty đã tìm hiểu và phối hợp với các chuyên gia nước ngoài nghiên cứu và đưa vào ứng dụng công nghệ “ Kết cấu thép bê tông hỗn hợp, sàn bê tông ứng lực trước” thí điểm cho các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và một số dự án khác – nhằm cải thiện chất lượng, thời giant hi công với chi phí phù hợp đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY