Đề tài Kế toán doanh thu in quảng cáo tại công ty cổ phần in và thương mại Ngọc Hưng

Tổng kết những kết luận trong hai luận văn tốt nghiệp được đề cập ở phần trên cho thấy những vấn đề đặt ra cho kế toán doanh thu vẫn còn bỏ ngỏ. Chưa một đề tài nào phân tích một cách cụ thể về kế toán doanh thu của một doanh nghiệp từ những nét khái quát như phạm vi, cách ghi nhận, điều kiện ghi nhận, đến những nội dung cụ thể như việc sử dụng chứng từ kế toán, cách luân chuyển chứng từ, tài khoản sử dụng, vận dụng tài khoản và cuối cùng là tổ chức sổ sách kế toán áp dụng cho kế toán doanh thu vẫn chưa được làm rõ.Chính vì vậy luận văn của em tập trung nghiên cứu các vấn đề xoay quanh kế toán doanh thu cụ thề là doanh thu in quảng cáo tại công ty cổ phần in và thương mại Ngọc Hưng. Các nội dung chính của vấn đề nghiên cứu của đề tài bao gồm:- Nghiên cứu các nội dung về quy trình quản lý kế toán doanh thu in, quảng cáo tại công ty cổ phần in và thương mại Ngọc Hưng. - Khảo sát việc vận dụng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành về kế toán doanh thu. Công ty cổ phần in và thương mại Ngọc Hưng là một công ty với quy mô nhỏ nên kế toán doanh thu in, quảng cáo được thực hiện trong điều kiện vận dụng chế độ kế toán hiện hành theo quyết định 48/2006/QĐ – BTC.- Nghiên cứu thực trạng kế toán doanh thu in, quảng cáo tại công ty cổ phần in và thương mại Ngọc Hưng trên các nội dung chứng từ kế toán, tài khoản và vận dụng tài khoản, sổ sách kế toán.- Trên cơ sở nội dung nghiên cứu luận văn đánh giá về thực trạng kế toán doanh thu in, quảng cáo của đơn vị, làm rõ những ưu điểm và tồn tại cũng như nguyên nhân của sự tồn tại đó- Từ những tồn tại trong kế toán doanh thu in, quảng cáo của công ty luận văn đề xuất những giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại đó nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu nói chung và kế toán doanh thu in, quảng cáo nói riêng góp phần hoàn thiện công tác kế toán của doanh nghiệp.

Tổng kết những kết luận trong hai luận văn tốt nghiệp được đề cập ở phần trên cho thấy những vấn đề đặt ra cho kế toán doanh thu vẫn còn bỏ ngỏ. Chưa một đề tài nào phân tích một cách cụ thể về kế toán doanh thu của một doanh nghiệp từ những nét khái quát như phạm vi, cách ghi nhận, điều kiện ghi nhận, đến những nội dung cụ thể như việc sử dụng chứng từ kế toán, cách luân chuyển chứng từ, tài khoản sử dụng, vận dụng tài khoản và cuối cùng là tổ chức sổ sách kế toán áp dụng cho kế toán doanh thu vẫn chưa được làm rõ.

Chính vì vậy luận văn của em tập trung nghiên cứu các vấn đề xoay quanh kế toán doanh thu cụ thề là doanh thu in quảng cáo tại công ty cổ phần in và thương mại Ngọc Hưng. Các nội dung chính của vấn đề nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Nghiên cứu các nội dung về quy trình quản lý kế toán doanh thu in, quảng cáo tại công ty cổ phần in và thương mại Ngọc Hưng.

- Khảo sát việc vận dụng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành về kế toán doanh thu. Công ty cổ phần in và thương mại Ngọc Hưng là một công ty với quy mô nhỏ nên kế toán doanh thu in, quảng cáo được thực hiện trong điều kiện vận dụng chế độ kế toán hiện hành theo quyết định 48/2006/QĐ – BTC.

- Nghiên cứu thực trạng kế toán doanh thu in, quảng cáo tại công ty cổ phần in và thương mại Ngọc Hưng trên các nội dung chứng từ kế toán, tài khoản và vận dụng tài khoản, sổ sách kế toán.

- Trên cơ sở nội dung nghiên cứu luận văn đánh giá về thực trạng kế toán doanh thu in, quảng cáo của đơn vị, làm rõ những ưu điểm và tồn tại cũng như nguyên nhân của sự tồn tại đó

- Từ những tồn tại trong kế toán doanh thu in, quảng cáo của công ty luận văn đề xuất những giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại đó nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu nói chung và kế toán doanh thu in, quảng cáo nói riêng góp phần hoàn thiện công tác kế toán của doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY