Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299

LỜI MỞ ĐẦU 0

PHẦN I 2

TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI 2

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 299 2

1.1 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY. 2

1.2 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ SỔ KẾ TOÁN 4

1.3 CÁC CHẾ ĐỘ VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN ÁP DỤNG 6

1.3.1 Hệ thống chứng từ 6

1.3.2 Hệ thống tài khoản 7

1.3.3 Hệ thống báo cáo kế toán 8

1.3.4 Phương pháp kế toán hàng tồn kho 8

1.3.5 Một số phương pháp kế toán khác : 8

PHẦN II 10

KẾ TOÁN CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT 10

2.1 PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT, ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CP XD & TM 299 10

2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất 10

2.1.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 18

2.2 KẾ TOÁN CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT 18

2.2.1 Chứng từ kế toán tập hợp chi phí sản xuất 18

2.2.2 Kế toán chi tiết chi phí sản xuất 19

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 56

VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 56

3.1 TÀI KHOẢN SỬ DỤNG 56

3.2 KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 56

3.2.1 Kế toán chi phí NVLTT 56

3.2.2 Kế toán chi phí NCTT 57

3.2.3 Kế toán sử dụng MTC 58

3.2.4 Kế toán chi phí SXC 58

3.2.5 Kế toán thiệt hại trong xây dựng 58

3.3 TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TOÀN DOANH NGHIỆP, KIỂM KÊ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG. 59

3.3.1 Tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp 59

3.3.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 62

3.4 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP. 67

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY