Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty bánh kẹo Hải Hà

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

1.1. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3

1.1.1. Chi phí sản xuất 3

1.1.1.1. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất 3

1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 4

1.1.2. Giá thành sản phẩm. 7

1.1.2.1. Bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm. 7

1.1.2.2. Phân loại giá thành. 8

1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm. 8

1.1.4. Ý nghĩa, nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 9

1.2. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 10

1.2.1. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 10

1.2.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 10

1.2.1.3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất. 19

1.2.2. Tính giá thành sản phẩm. 19

1.2.2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 19

1.2.2.2. Kỳ tính giá thành. 20

PHẦN 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ. 27

2.1. Tổng quan về Công ty bánh kẹo Hải Hà. 27

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 27

2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 29

2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất và dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm 31

2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty bánh kẹo Hải Hà. 35

2.1.4.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán tại Công ty 35

2.1.4.2. Hệ thống TK sử dụng tại Công ty 36

2.2. Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty bánh kẹo Hải Hà. 37

2.2.1. Đặc điểm sản phẩm sản xuất tại Công ty 37

2.2.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 37

2.2.3. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 38

2.2.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 63

2.2.4.1. Đối tượng tính giá thành. 63

2.2.4.2. Kỳ tính giá thành và đơn vị tính giá thành. 63

2.2.4.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 63

PHẦN III : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ. 65

3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty bánh kẹo Hải Hà. 65

3.1.1. Ưu điểm 65

3.1.2. Nhược điểm. 66

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành taị Công ty bánh kẹo Hải Hà. 68

KẾT LUẬN 77

TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY