Đề tài Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I :GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG DƯƠNG 3

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hoàng Dương 3

2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 4

3. Công tác tổ chức bộ máy của công ty 5

4. Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu của công ty 6

5. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 7

6. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty 9

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG DƯƠNG 10

I. Các vấn đề chung về công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 10

1. Khái niệm về bán hàng, bản chất của quá trình bán hàng và ý nghĩa của công tác bán hàng 10

2. Khái niệm doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu, nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng và kết quả kinh doanh. 11

II. Phương pháp kế toán áp dụng khi bán hàng tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hoàng dương 11

1. Phương pháp tính thuế GTGT 11

2. Kế toán quá trình bán hàng 12

2.1. Phương thức bán hàng trực tiếp 12

2.2. Phương thức gửi hàng đi bán 20

2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 39

PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN VỀ CÔNG TÁC BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG DƯƠNG 47

Kết luận 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY