Đề tài Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Đầu tư và Hợp tác Phát triển Hòa Thuận Phát

LỜI MỞ ĐẦU Trang 1

Chương1 : Những nội dung cơ bản về công tác kế toán bán hàng và xác định kết

quả bán hàng tại DN thương mại Trang 2

1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh Thương Mại Trang 2

1.2. Những khái niệm và nội dung liên quan đến bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong DNTM Trang 3

1.2.1.Thế nào là Bán hàng? Trang 3

1.2.2. Các nội dung có liên quan đến Bán hàng Trang 3

1.2.2.1. Doanh thu Bán hàng Trang 3

1.2.2.2. Doanh thu thuần Trang 4

1.2.2.3. Chiết khấu thanh toán Trang 4

1.2.2.4. Các khoản giảm trừ doanh thu Trang 4

1.2.2.5. Giá vốn hàng bán Trang 5

1.2.2.6. Lợi nhuận gộp Trang 7

1.2.2.7. Chi phí Bán hàng Trang 7

1.2.2.8. Chi phí quản lý DN Trang 7

1.2.2.9. Kết quả bán hàng Trang 9

1.2.3. Vai trò của bán hàng Trang 9

1.2.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng hoá và xác định kết quả bán hàng

Trang 10

1.2.4.1. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng Trang 10

1.2.4.2.Nhiệm vụ công tác tiêu thụ hàng hóa Trang 11

1.3. Các phương thức tiêu thụ Trang 11

1.3.1. Phương thức bán buôn Trang 12

1.3.2. Phương thức bán lẻ Trang 13

1.3.3. Phương thức bán hàng đại lý hay ký gửi hàng hoá Trang 14

1.4. Các hình thức ghi sổ và hệ thống tài khoản sử dụng Trang 14

1.4.1. Hình thức ghi sổ Trang 14

1.4.2. Tài khoản sử dụng Trang 15

1.5 .Hạch toán kế toán bán hàng Trang 18

1.5.1. Kế toán bán hàng trong điều kiện DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên Trang 18

1.5.1.1. DN tính thuế theo phương pháp khấu trừ Trang 18

1.5.1.1.1. Bán buôn qua kho theo hình thức trực tiếp Trang 18

1.5.1.1.2. Bán hàng theo phương thức gửi hàng cho đại lý,

ký gửi bán đúng giá hưởng hoa hồng Trang 19

1.5.1.2. DN tính thuế theo phương pháp trực tiếp Trang 19

1.5.2. Bán hàng trong điều kiện DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK và tính thuế theo phương pháp khấu trừ Trang 20

Chương2: Thực tế về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Đầu tư và Hợp tác Phát triển Hoà Thuận Phát Trang 21

2.1. Quá trình hình thành và phát triển Trang 21

2.2. Đặc điểm tổ chức quản lý và kinh doanh của Công ty Trang 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY