Đề tài Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện Tam Nông giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến 2020

Xây dựng và phát triển mạng lưới trường lớp học cho phù hợp với giai đoạn mới (trên cơ sở Quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp được duyệt của UBND tỉnh Đồng Tháp), đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân; đề nghị UBND tỉnh có quy hoạch và xây dựng thêm Trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp, và trường THPT ở xã Phú Thành A, tạo điều kiện thuận lợi cho con em nhân dân vùng sâu học tập để nâng cao trình độ dân trí; sáp nhập trường TH An Long C vào trường TH An Long A (khi trường TH An Long A xây dựng xong); đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường THCS Phú Ninh và THCS Phú Hiệp; Quy hoạch xây dựng trường THCS An Long và trường mầm non An Long tạo điều kiện thuận lợi để phổ cập mẫu giáo 5 tuổi trong những năm tiếp theo; đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia theo lộ trình. Ngoài ra, huyện sẽ làm việc với tỉnh để sớm hình thành trường trung cấp nghề từ trung tâm dạy nghề hiện có nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho huyện nhà; thành lập trung tâm ngoại ngữ và tin học, tạo điều kiện thuận lợi cho con em nhân dân học tập và bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ huyện nhà.

Xây dựng và phát triển mạng lưới trường lớp học cho phù hợp với giai đoạn mới (trên cơ sở Quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp được duyệt của UBND tỉnh Đồng Tháp), đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân; đề nghị UBND tỉnh có quy hoạch và xây dựng thêm Trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp, và trường THPT ở xã Phú Thành A, tạo điều kiện thuận lợi cho con em nhân dân vùng sâu học tập để nâng cao trình độ dân trí; sáp nhập trường TH An Long C vào trường TH An Long A (khi trường TH An Long A xây dựng xong); đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường THCS Phú Ninh và THCS Phú Hiệp; Quy hoạch xây dựng trường THCS An Long và trường mầm non An Long tạo điều kiện thuận lợi để phổ cập mẫu giáo 5 tuổi trong những năm tiếp theo; đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia theo lộ trình. Ngoài ra, huyện sẽ làm việc với tỉnh để sớm hình thành trường trung cấp nghề từ trung tâm dạy nghề hiện có nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho huyện nhà; thành lập trung tâm ngoại ngữ và tin học, tạo điều kiện thuận lợi cho con em nhân dân học tập và bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ huyện nhà.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY