Đề tài Kế hoạch kinh doanh nhà hàng Làng Nấm

MỤC LỤC1. Tóm tắt kế hoạch kinh doanh Trang 1 2. Mô tả doanh nghiệp Trang 23. Mô tả sản phẩm / dịch vụ Trang 43.1 Mô tả nguyên liệu nấm trong món ăn Trang 43.2 Mô tả chung về nhà hàng Trang 63.3 Tầm nhìn, sứ mạng Trang 74. Phân tích thị trường Trang 84.1 Tìm kiếm thông tin Trang 84.2 Phân khúc thị trường Trang 843 Dự đoán quy mô và triển vọng của thị trường Trang 84.4 Xác định xu hướng của thị trường Trang 115. Kế hoạch sản xuất Trang 166. Kế hoạch Marketing Trang 176.1 Xác định phân khúc thị trường Trang 176.2 Mục tiêu của kế hoạch Marketing Trang 176.3 Chiến lược sản phẩm/dịch vụ Trang 176.4 Chiến lược giá Trang 176.5 Chiến lược chiêu thị Trang 187. Kế hoạch nhân sự Trang 188. Kế hoạch tài chính Trang 19 9. Phụ lục và tài liệu tham khảo Trang 279.1 Phần Phụ Lục Trang 26 9.1.1 Trình bày thực đơn Trang 26 9.1.2 Nội dung quảng cáo Trang 27

MỤC LỤC

1. Tóm tắt kế hoạch kinh doanh Trang 1

2. Mô tả doanh nghiệp Trang 2

3. Mô tả sản phẩm / dịch vụ Trang 4

3.1 Mô tả nguyên liệu nấm trong món ăn Trang 4

3.2 Mô tả chung về nhà hàng Trang 6

3.3 Tầm nhìn, sứ mạng Trang 7

4. Phân tích thị trường Trang 8

4.1 Tìm kiếm thông tin Trang 8

4.2 Phân khúc thị trường Trang 8

43 Dự đoán quy mô và triển vọng của thị trường Trang 8

4.4 Xác định xu hướng của thị trường Trang 11

5. Kế hoạch sản xuất Trang 16

6. Kế hoạch Marketing Trang 17

6.1 Xác định phân khúc thị trường Trang 17

6.2 Mục tiêu của kế hoạch Marketing Trang 17

6.3 Chiến lược sản phẩm/dịch vụ Trang 17

6.4 Chiến lược giá Trang 17

6.5 Chiến lược chiêu thị Trang 18

7. Kế hoạch nhân sự Trang 18

8. Kế hoạch tài chính Trang 19

9. Phụ lục và tài liệu tham khảo Trang 27

9.1 Phần Phụ Lục Trang 26

9.1.1 Trình bày thực đơn Trang 26

9.1.2 Nội dung quảng cáo Trang 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY