Đề tài Kê hoạch huy động vốn đầu tư thời kỳ 2001 - 2005 và các giải pháp thực hiện

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ VỐN NƯỚC NGOÀI 2

I. Nguồn viện trợ phỏt triển chớnh thức oda 2

II. Nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 3

CHƯƠNG II: TÁC ĐỘNG CỦA VNN 3

I. Những tỏc động tớch cực 3

II. Những tỏc động tiờu cực 4

III. Một số giải phỏp để phỏt huy tớch cực, hạn chế tiờu cực của VNN 5

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM SỬ DỤNG Cể HIỆU QUẢ VỐN NƯỚC NGOÀI CHO QUÁ TRèNH CNH - HĐH Ở VIỆT NAM 7

I. Cỏc biện phỏp nhằm sử dụng ODA cú hiệu quả 7

1. Cỏc thay đổi nhận thức về vai trũ và bản chất của viện trợ nước ngoài 7

2. Thiết lập cỏc định hướng ưu tiờn và tiến hành nghiờn cứu chặt chẽ tớnh khả thi của từng dự ỏn 7

3. Tăng cường nguồn lực đối ứng trong nước 7

4. Cải tiến cơ chế quản lý và điều phối viện trợ 8

II. Biện phỏp để nõng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI 8

1. Tạo điều kiện để thực hiện dự ỏn 8

2. Quản lý Nhà nước 9

KẾT LUẬN 10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY