Đề tài Kế hoạch chhuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Vĩnh Phúc thời kỳ 2006-2010

MỤC LỤCLời nói đầu 1Nội dung 2Chương I: Những vấn đề chung về cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 2I.Lý luận về cơ cấu ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành. 21.Các khái niệm. 22. Ý nghĩa của việc nghiên cứu 33.Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc 4II.Những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh VĨnh Phúc 4Chương 2: Đánh giá thực hiện kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế 2006-2010 6I. Thành tựu của công cuộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2005 6II. Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2006-2010 91.Định hướng phát triển kinh tế xã hội Vĩnh Phúc đến năm 2010: 92.Mục tiêu tổng quát: 103.Một số mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2006-2010: 10III. Đánh giá thực hiện đến thời điểm hiện tại. 121. Đánh giá thực hiện năm 2006. 122. Đánh giá tình hình kinh tế của Vĩnh Phúc 9 tháng năm 2007 16IV. Những thuận lợi, cản trở về việc hoàn thành kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế 18Chương 3:Giải pháp thực hiện kế hoạch CDCC kinh tế 2006-2010 21Kết luận 24

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Nội dung 2

Chương I: Những vấn đề chung về cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 2

I.Lý luận về cơ cấu ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành. 2

1.Các khái niệm. 2

2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu 3

3.Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc 4

II.Những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh VĨnh Phúc 4

Chương 2: Đánh giá thực hiện kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế 2006-2010 6

I. Thành tựu của công cuộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2005 6

II. Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2006-2010 9

1.Định hướng phát triển kinh tế xã hội Vĩnh Phúc đến năm 2010: 9

2.Mục tiêu tổng quát: 10

3.Một số mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2006-2010: 10

III. Đánh giá thực hiện đến thời điểm hiện tại. 12

1. Đánh giá thực hiện năm 2006. 12

2. Đánh giá tình hình kinh tế của Vĩnh Phúc 9 tháng năm 2007 16

IV. Những thuận lợi, cản trở về việc hoàn thành kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế 18

Chương 3:Giải pháp thực hiện kế hoạch CDCC kinh tế 2006-2010 21

Kết luận 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY