Đề tài IMS ( IP multimedia subsystem )

Mục lục Danh mục các bảng 5Danh mục các hình 6Danh sách các từ viết tắt 8Phần I: giới thiệu về hệ thống IMS 121. Tổng quan về hệ thống IMS 121.1 IMS là gì 121.2 Đôi nét về quá trình chuẩn hóa IMS 141.3 Lợi ích IMS mang lại 15Phần II: các thành phần trong hệ thống IMS 182. Thiết bị đầu cuối UE 182.1 Nhận dạng người dùng 182.2 Nhận dạng thiết bị 22Phần III: Chức năng các thành phần trong hệ thống IMS 253. Chức năng điều khiển cuộc gọi CSCF 253.1 P-CSCF 253.2 I-CSCF 333.3 S-CSCF 354. Cơ sở dữ liệu HSS, SLF 384.1 HSS 384.2 SLF 395. Chức năng quyết định chính sách PDF 406. Chức năng dự trữ tài nguyên MRF 407. Chức năng kết hợp với mạng CS CN 427.1 BGCF 427.2 MGCF 427.3 IMS- MGW 437.4 SGW 448. Chức năng kết hợp với mạng PS 448.1 SGSN 448.2 GGSN 459. Điểm tham chiếu trong hệ thống IMS 459.1 Điểm tham chiếu Gm 459.2 Điểm tham chiếu Go 469.3 Điểm tham chiếu Mw 479.4 Điểm tham chiếu Mp 489.5 Điểm tham chiếu Mn 489.6 Điểm tham chiếu Dx 499.7 Điểm tham chiếu Cx 509.8 Điểm tham chiếu ISC 51Phần IV: Một số thủ tục thiết lập phiên trong IMS 5310. Thủ tục liên quan đến đăng ký 5310.1 Thủ tục đăng ký 5310.2 Thủ tục đăng ký lại 5511. Thủ tục xóa đăng ký 5611.1 Xóa đăng ký khởi tạo bởi UE 5611.2 Xóa đăng ký khởi tạo bởi nhà khai thác mạng 5812. Thủ tục thiết lập phiên trong mạng IMS 6212.1 Thủ tục thiết lập phiên giữa 2 mạng IMS 6212.2 Thủ tục thiết lập cuộc gọi giữa mạng IMS và mạng PSTN 65Phần VI: Các giao thức sử dụng trong hệ thống IMS 6913. SIP 6913.1 Tổng quan về SIP 6913.2 Các thành phần chính 7113.3 Cấu trúc bản tin SIP 7614. DIAMETER 8614.1 Tổng quan về DIAMETER 8614.2 Các thành phần chính 8714.3 Cấu trúc bản tin Diameter 9114.4 Bảo mật trong bản tin Diameter 9714.5 Kiểm soát lỗi 9814.6 Kết nối và phiên trong Diameter 10014.7 Dịch vụ trong Diameter 10115. COPS 10315.1 Giới thiệu về COPS 10315.2 Chức năng chính của COPS 10515.3 Bản tin COPS 10516. MEGACO/H.248 10916.1 Tổng quan về MEGACO/H.248 10916.2 Cấu trúc Gateway trong MEGACO/H.248 11116.3 Termination và Context 11216.4 Một số lệnh trong MEGACO/H.248 11316.5 Hoạt động của MEGACO/H.248 115Phần VII: Tổng kết 117

Mục lục

Danh mục các bảng 5

Danh mục các hình 6

Danh sách các từ viết tắt 8

Phần I: giới thiệu về hệ thống IMS 12

1. Tổng quan về hệ thống IMS 12

1.1 IMS là gì 12

1.2 Đôi nét về quá trình chuẩn hóa IMS 14

1.3 Lợi ích IMS mang lại 15

Phần II: các thành phần trong hệ thống IMS 18

2. Thiết bị đầu cuối UE 18

2.1 Nhận dạng người dùng 18

2.2 Nhận dạng thiết bị 22

Phần III: Chức năng các thành phần trong hệ thống IMS 25

3. Chức năng điều khiển cuộc gọi CSCF 25

3.1 P-CSCF 25

3.2 I-CSCF 33

3.3 S-CSCF 35

4. Cơ sở dữ liệu HSS, SLF 38

4.1 HSS 38

4.2 SLF 39

5. Chức năng quyết định chính sách PDF 40

6. Chức năng dự trữ tài nguyên MRF 40

7. Chức năng kết hợp với mạng CS CN 42

7.1 BGCF 42

7.2 MGCF 42

7.3 IMS- MGW 43

7.4 SGW 44

8. Chức năng kết hợp với mạng PS 44

8.1 SGSN 44

8.2 GGSN 45

9. Điểm tham chiếu trong hệ thống IMS 45

9.1 Điểm tham chiếu Gm 45

9.2 Điểm tham chiếu Go 46

9.3 Điểm tham chiếu Mw 47

9.4 Điểm tham chiếu Mp 48

9.5 Điểm tham chiếu Mn 48

9.6 Điểm tham chiếu Dx 49

9.7 Điểm tham chiếu Cx 50

9.8 Điểm tham chiếu ISC 51

Phần IV: Một số thủ tục thiết lập phiên trong IMS 53

10. Thủ tục liên quan đến đăng ký 53

10.1 Thủ tục đăng ký 53

10.2 Thủ tục đăng ký lại 55

11. Thủ tục xóa đăng ký 56

11.1 Xóa đăng ký khởi tạo bởi UE 56

11.2 Xóa đăng ký khởi tạo bởi nhà khai thác mạng 58

12. Thủ tục thiết lập phiên trong mạng IMS 62

12.1 Thủ tục thiết lập phiên giữa 2 mạng IMS 62

12.2 Thủ tục thiết lập cuộc gọi giữa mạng IMS và mạng PSTN 65

Phần VI: Các giao thức sử dụng trong hệ thống IMS 69

13. SIP 69

13.1 Tổng quan về SIP 69

13.2 Các thành phần chính 71

13.3 Cấu trúc bản tin SIP 76

14. DIAMETER 86

14.1 Tổng quan về DIAMETER 86

14.2 Các thành phần chính 87

14.3 Cấu trúc bản tin Diameter 91

14.4 Bảo mật trong bản tin Diameter 97

14.5 Kiểm soát lỗi 98

14.6 Kết nối và phiên trong Diameter 100

14.7 Dịch vụ trong Diameter 101

15. COPS 103

15.1 Giới thiệu về COPS 103

15.2 Chức năng chính của COPS 105

15.3 Bản tin COPS 105

16. MEGACO/H.248 109

16.1 Tổng quan về MEGACO/H.248 109

16.2 Cấu trúc Gateway trong MEGACO/H.248 111

16.3 Termination và Context 112

16.4 Một số lệnh trong MEGACO/H.248 113

16.5 Hoạt động của MEGACO/H.248 115

Phần VII: Tổng kết 117

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY