Đề tài Huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạng và giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21

Phần I

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG:

1. Đầu tư quốc tế:

2 Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

3. Doanh nghiệp liên doanh.

4. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

II MỘT SỐ LÝ THUYẾT CỦA CÁC NHÀ KINH TẾ HIỆN ĐẠI VỀ FDI

1. Quan điểm của P. Samuelson và R. Nurkse

2. Lý thuyết lợi thế so sánh của P.Vernon ( Hoa kỳ ).

III Vai trò của FDI đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

1. Đối với nước đi đầu tư:

2. Đối với nước nhận đầu tư.

IV Những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

1. Đặc điểm của thị trường bản địa

2. Luật đầu tư.

3. Đặc điểm của thị trường nhân lực

4. Chính sách tiền tệ ổn định và mức độ rủi ro tiền tệ ở nước tiếp nhận vốn đầu tư:

5. Khả năng hồi hương vốn đầu tư.

6. Bảo vệ quyền sở hữu.

7. Chính sách thương mại.

8. Điều chỉnh hoạt động của các công ty nước ngoài.

11. Chính sách kinh tế vĩ mô.

12. Cơ sở hạ tầng phát triển.

V .Kinh nghiệm quốc tế.

1. Trung Quốc.

2. Malaysia.

3. Thái Lan.

Phần hai

THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 1989 ĐẾN NAY

I.THỰC TRẠNG

1.Về số dự án và số vốn đầu tư:

2.Về cơ cấu vốn đầu tư:

3.Về đối tác đầu tư.4. Một số nguyên nhân sụt giảm FDI trong những năm gần đây.

II. KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC.

1.Sự cạnh tranh gay gắt trong việc thu hút FDI giữa các nước và các khu vực.

2.Vấn đề công nghệ:

3. Vấn đề thị trường.

III .TRIỂN VỌNG FDI TẠI VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM TỚI.

Phần III:

NHỮNG GIẢI PHÁP CỤ THỂ NHẰM HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI.

I. CHÍNH SÁCH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM.

II. NHỮNG GIẢI PHÁP CỤ THỂ NHẰM THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM TỚI.

1. Duy trì sự ổn định chính trị-xã hội.

2.Cải thiện môi trường pháp lý về đầu tư:

3.Cụ thể hoá chiến lược và kế hoạch thu hút FDI.

4.Thực hiện đồng bộ chính sách khuyến khích đầu tư.

5. Chính sách đất đai.

6.Vấn đề quan hệ giữa FDI với các nguồn vốn khác.

6. Xây dựng và lựa chọn đối tác đầu tư

7. Tăng cường kết cấu hạ tầng, đảm bảo điều kiện thuận lợi để thu hút, hấp thu tốt FDI.

8. Vấn đề nguồn nhân lực:

9. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách kinh tế vĩ mô:

10. Đẩy mạnh hoạt động của thị trường và có chính sách tỉ giá thích hợp.

11. Tăng cường hoạt động xúc tiến vận động đầu tư nước ngoài.

12.tạo lập và duy trì triển vọng tăng trưởng nhanh, lâu bền.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY