Đề tài Hướng tới tự do hoá lãi suất

Mục lục Lời mở đầu. 1A.lý luận chung về lãi suất và tự do hoá lãi suất . 21.Lãi suất. 21.1Một số khái niệm về lãi suất 21.2.Vai trò của lãi suất . 31.2.1.Lãi suất với sự phân bổ các nguồn lực. 31.2.2.Lãi suất với tiêu dùng và tiết kiệm. 41.2.3.Lãi suất với đầu tư. 41.2.4.Lãi suất với tỷ giá hối đoái và hoạt động xuất nhập khẩu. 51.2.5.Lãi suất với lạm phát. 52.Tự do hoá lãi suất . 62.1.Những bất lợi của cơ chế kiểm soát lãi suất trực tiếp. 62.2.Lý luận chung về tự do hoá lãi suất . 62.3.Tại sao phải tiến hành tự do hoá lãi suất . 7B.Chính sách lãi suất và quá trình tiến tới tự do hoá lãi suất ở Việt Nam. 91.Quá trình nới lỏng cơ chế điều hành chính sách lãi suất ở Việt Nam. 91.1.Giai đoạn trước năm 1992. 91.2.Giai đoạn từ cuối năm 1992 tới đầu năm 1996. 101.3.Giai đoạn từ cuối 1996 đến 8/2000. 101.4.Giai đoạn từ 8/2000 đến nay. 112.Tại sao Việt Nam lại chọn hình thức tiệm tiến trong cải tổ cơ chế điều hành lãi suất? 123.Liệu tốc độ điều tiết lãi suất của Việt Nam thời gian qua có quá chậm?4.Đánh giá ngững thành công và hạn chế của việc nới lỏng điều tiết lãi suất . 134.1.Những thành công. 144.2.Những hạn chế. 17C.Một số giải pháp cho quá trình tiến tới tự do hoá lãi suất. 191.Kinh ngiệm của các nước trong quá trình tự do hoá lãi suất. 192.Những điều kiện để tự do hoá lãi suất thành công ở Việt Nam. 213.Một số giải pháp để tiến hành tự do hoá lãi suất ở Việt Nam 21

Mục lục

Lời mở đầu. 1

A.lý luận chung về lãi suất và tự do hoá lãi suất . 2

1.Lãi suất. 2

1.1Một số khái niệm về lãi suất 2

1.2.Vai trò của lãi suất . 3

1.2.1.Lãi suất với sự phân bổ các nguồn lực. 3

1.2.2.Lãi suất với tiêu dùng và tiết kiệm. 4

1.2.3.Lãi suất với đầu tư. 4

1.2.4.Lãi suất với tỷ giá hối đoái và hoạt động xuất nhập khẩu. 5

1.2.5.Lãi suất với lạm phát. 5

2.Tự do hoá lãi suất . 6

2.1.Những bất lợi của cơ chế kiểm soát lãi suất trực tiếp. 6

2.2.Lý luận chung về tự do hoá lãi suất . 6

2.3.Tại sao phải tiến hành tự do hoá lãi suất . 7

B.Chính sách lãi suất và quá trình tiến tới tự do hoá lãi suất ở Việt Nam. 9

1.Quá trình nới lỏng cơ chế điều hành chính sách lãi suất ở Việt Nam. 9

1.1.Giai đoạn trước năm 1992. 9

1.2.Giai đoạn từ cuối năm 1992 tới đầu năm 1996. 10

1.3.Giai đoạn từ cuối 1996 đến 8/2000. 10

1.4.Giai đoạn từ 8/2000 đến nay. 11

2.Tại sao Việt Nam lại chọn hình thức tiệm tiến trong cải tổ cơ chế điều hành lãi suất? 12

3.Liệu tốc độ điều tiết lãi suất của Việt Nam thời gian qua có quá chậm?

4.Đánh giá ngững thành công và hạn chế của việc nới lỏng điều tiết lãi suất . 13

4.1.Những thành công. 14

4.2.Những hạn chế. 17

C.Một số giải pháp cho quá trình tiến tới tự do hoá lãi suất. 19

1.Kinh ngiệm của các nước trong quá trình tự do hoá lãi suất. 19

2.Những điều kiện để tự do hoá lãi suất thành công ở Việt Nam. 21

3.Một số giải pháp để tiến hành tự do hoá lãi suất ở Việt Nam 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY