Đề tài Hướng dẫn học sinh giải phương trình không mẫu mực

MỤC LỤC STT Nội dung trang 1 A. Mở đầu 1 2 Tên đề tài 1 3 B.Quá trình thực hiện đề tài 3 4 I. khảo sát thực tế 3 5 II. Những biện pháp thực hiện 3 6 III.Nội dung chủ yếu của đề tài 4 7 1. Phương pháp đưa về phương trình tích 4 8 2. Phương pháp áp dụng BĐT 14 9 3. Phương pháp chứng minh nghiệm duy nhất 20 10 4. Phương pháp đưa về hệ phương trình 25 11 Một số bài tập tự luyện 33 12 C. Kết quả thực hiện có so sánh đối chứng 34 13 D. Tài liệu tham khảo 35 14 E. Những kiến nghị sau khi thực hiện đề tài 36

MỤC LỤC

STT Nội dung trang

1 A. Mở đầu 1

2 Tên đề tài 1

3 B.Quá trình thực hiện đề tài 3

4 I. khảo sát thực tế 3

5 II. Những biện pháp thực hiện 3

6 III.Nội dung chủ yếu của đề tài 4

7 1. Phương pháp đưa về phương trình tích 4

8 2. Phương pháp áp dụng BĐT 14

9 3. Phương pháp chứng minh nghiệm duy nhất 20

10 4. Phương pháp đưa về hệ phương trình 25

11 Một số bài tập tự luyện 33

12 C. Kết quả thực hiện có so sánh đối chứng 34

13 D. Tài liệu tham khảo 35

14 E. Những kiến nghị sau khi thực hiện đề tài 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY