Đề tài Hợp đồng mua bán ngoại thương. Nội dung và cách thức soạn thảo Hợp đồng mua bán ngoại thương

I. KHÁI QUÁT VÀ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG(HĐMBNT).

1. Khái niệm và đặc điểm HĐMBNT

1.1. Khái niệm HĐMBNT:

1.2. Đặc điểm HĐNT:

2. Nội dung HĐMBNT:

3. Soạn thảo HĐMBNT.

3.1. Yêu cầu:

3.2. Thể thức ký kết hợp đồng.

3.3. Nội dung của HĐMBNT.

II. MỘT SỐ RỦI RO TRONG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG.

1. Rủi ro trong phương thức giao dịch.

1.1. Trong đàm phán trực tiếp.

1.2. Trong đàm phán gián tiếp.

2. Giải pháp hạn chế rủi ro trong soạn thảo các điều khoản của hợp đồng.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHẶT CHẺ HƠN VÀ ĐẢM BẢO HIỆU LỰC PHÁP LÝ KHI KÝ KẾT.

1. Giải pháp hạn chế rủi ro trong giao dịch.

1.1. Trong đàm phán trực tiếp.

1.2.Trong đàm phán gián tiếp.

2. Giải pháp hạn chế rủi ro trong soạn thảo các điều khoản của hợp đồng.

KÕt luËn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY