Đề tài Hợp đồng kinh tế trong điều kiện cơ chế quản lý kinh tế hiện nay

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG KINH TẾ 3

I. Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về hợp đồng kinh tế

ở nước ta 3

1. Thời kỳ kế hoạch hoá tập trung 4

2. Thời kỳ đổi mới kinh tế 6

II. Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng kinh tế 7

1. Khái niệm 7

2. Đặc điểm 8

CHƯƠNG II: YÊU CẦU ĐỔI MỚI PHÁP LUẬT VỀ

HỢP ĐỒNG KINH TẾ 9

I. Cơ sở lý luận của việc sửa đổi pháp luật về hợp đồng kinh tế 9

1. Điều kiện kinh tế 9

2. Điều kiện pháp luật 10

II. Cơ sở thực tiễn của việc sửa đổi pháp luật về hợp đồng kinh tế 11

1. Thực tiễn ký kết và thực hiện HĐKT 12

2. Thực hiện và giải quyết tranh chấp Hợp đồng kinh tế 13

CHƯƠNG III: ĐỔI MỚI PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG KINH TẾ 14

I. Định hướng sửa đổi pháp luật về hợp đồng kinh tế 14

1. Về quan điểm loại bỏ Hợp đồng kinh tế 14

2. Về quan điểm duy trì Hợp đồng kinh tế 15

II. Yêu cầu đối với việc sửa đổi pháp luật về hợp đồng kinh tế 16

III. Một số vấn đề cần sửa đổi trong pháp luật về hợp đồng kinh tế 16

1. Những quy định chung 16

2. Ký kết Hợp đồng kinh tế 20

3. Thực hiện, sửa đổi, định chỉ, thanh lý Hợp đồng kinh tế: 21

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 24

TÀI LIỆU THAM KHẢO 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY