Đề tài Hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1NỘI DUNG 2I. KHÁI LUẬN CHUNG 21. Quá trình ra đời, vai trò và chức năng của Ngân hàng thương mại 21.1. Quá trình ra đời của Ngân hàng thương mại 21.2. Chức năng của Ngân hàng thương mại 41.3. Vai trò của ngân hàng thương mại 72. Ngân hàng thương mại Việt Nam 7II.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 91. Tình hình hoạt động 92. Các thành tựu của hoạt động tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 133. Những khó khăn và tồn tại - nguyên nhân và giải pháp 153.1. Chưa có sự ăn khớp giữa Cung - Cầu vốn 153.2. Vấn đề vay nợ 163.4. Trình độ quản lý và nghiệp vụ của cán bộ tín dụng ngân hàng 19KẾT LUẬN 22DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 23

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

I. KHÁI LUẬN CHUNG 2

1. Quá trình ra đời, vai trò và chức năng của Ngân hàng thương mại 2

1.1. Quá trình ra đời của Ngân hàng thương mại 2

1.2. Chức năng của Ngân hàng thương mại 4

1.3. Vai trò của ngân hàng thương mại 7

2. Ngân hàng thương mại Việt Nam 7

II.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 9

1. Tình hình hoạt động 9

2. Các thành tựu của hoạt động tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 13

3. Những khó khăn và tồn tại - nguyên nhân và giải pháp 15

3.1. Chưa có sự ăn khớp giữa Cung - Cầu vốn 15

3.2. Vấn đề vay nợ 16

3.4. Trình độ quản lý và nghiệp vụ của cán bộ tín dụng ngân hàng 19

KẾT LUẬN 22

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY