Đề tài Hoạt động quản lý tỷ giá hối đoái của ngân hàng nhà nước Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu:

Chương I: Khái quát chung về hệ thống hối đoái 2

I. Những vấn đề cơbản về tỷ giá hối đoái

II. Các hệ thống tỷ giá

Chương II: Hệ thống tỷ giá hối đoái ở Việt Nam 13

I. Nhìn lại hệ thống tỷ gía hối đoái ở Việt Nam từ 1955 đến nay

II. Vấn đề tỷ giá hối đoái hiện nay

Chương III: Những giải pháp hoàn thiện chính sách tỷ giá hối đoái 21

I. Những vấn đề tồn tại trong việc điều chỉnh tỷ giá hối đoái trong thời gian qua

II. Các giải pháp để hoàn thiện chính sách tỷ giá

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY