Đề tài Hoàn thiện quy trình kiểm toán Nợ ngắn hạn trong kiểm toán tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (ACA GROUP) thực hiện

Lời cảm ơn . 1

Lời mở đầu . . 2

Chương I: Cơ sở lý luận về kiểm toán Nợ ngắn hạn trong kiểm toán tài chính .4

1. Bản chất của Nợ ngắn hạn .4

1.1. Khái niệm, đặc điểm Nợ ngắn hạn .4

1.1.1. Khái niệm .4

1.1.2. Đặc điểm .5

1.2. Hạch toán kế toán về Nợ ngắn hạn .6

1.2.1. Hạch toán kế toán các khoản thanh toán với người bán .7

1.2.2. Hạch toán kế toán các khoản Vay ngắn hạn .8

2. Kiểm toán Nợ ngắn hạn trong kiểm toán tài chính .10

2.1. Mục tiêu kiểm toán Nợ ngắn hạn .10

2.2. Quy trình kiểm toán Nợ ngắn hạn trong kiểm toán tài chính .12

2.2.1. Lập kế hoạch kiểm toán . .12

2.2.2 Thực hiện kiểm toán .30

2.2.3. Kết thúc kiểm toán .35

Chương II: Thực trạng quy trình kiểm toán Nợ ngắn hạn trong kiểm toán tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính thực hiện.38

1. Khái quát chung về Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính 38

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty . 38

1.2. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty. .40

1.3. Chiến lược phát triển và kết quả kinh doanh của Công ty.42

1.4.Các loại dịch vụ và khách hàng của Công ty. .43

1.4.1. Ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty . 43

1.4.2. Thị trường hoạt động và các khách hàng của Công ty. .43

1.5. Quy trình kiểm toán chung tại Công ty ACA GROUP 44

1.5.1. Chuẩn bị kiểm toán .44

1.5.2. Thực hiện kiểm toán 44

1.5.3. Kết thúc kiểm toán .45

2. Thực trạng quy trình kiểm toán Nợ ngắn hạn trong kiểm toán tài chính do ACA GROUP thực hiện .47

2.1. Quy trình kiểm toán Nợ ngắn hạn do Công ty ACA GROUP thực hiện .47

2.2. Thực trạng quy trình kiểm toán Nợ ngắn hạn trong kiểm toán tài chính do ACA GROUP thực hiện . 48

2.2.1. Tìm hiểu về Công ty khách hàng X và Y 48

2.2.2. Thực trạng quy trình kiểm toán Phải trả ngời bán .64

2.2.3. Thực trạng quy trình kiểm toán Vay ngắn hạn .76

2.3. Kết thúc kiểm toán . 84

2.3.1. Soát xét sự kiện phát sinh sau ngày lập BCTC .84

2.3.2 Tổng hợp các kết quả kiểm toán .85

Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán Nợ ngắn hạn trong kiểm toán tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính thực hiện . .88

3.1. Nhận xét chung về quy trình kiểm toán Nợ ngắn hạn trong kiểm toán tài chính do ACA GROUP thực hiện . .88

3.1.1. Ưu điểm của việc kiểm toán Nợ ngắn hạn . .88

3.1.2. Hạn chế kiểm toán Nợ ngắn hạn . .89

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán Nợ ngắn hạn trong kiểm toán tài chính do ACA GROUP thực hiện .91

3.2.1. Kiểm toán số dư đầu năm tài chính khi kiểm toán BCTC năm đầu tiên .91

3.2.2. Việc sử dụng các ước tính kế toán trong thực hiện thủ tục phân tích .92

3.2.3. Chọn mẫu kiểm toán .93

3.2.4. Đánh giá Hệ thống KSNB của khách hàng . .93

3.2.5. Nâng cao chất lượng đội ngũ KTV của ACA GROUP. .96

Kết luận .97

Danh mục tài liệu tham khảo .98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY