Đề tài Hoàn thiện phương pháp kế toán nguyên liệu vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất theo hướng vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THEO HƯỚNG VẬN DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 3

1. Khái niệm, đặc điểm của NVL. 3

2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp 4

3. Nhiệm vụ kế toán NLVL: 9

4. Thủ tục quản lý nhập xuất kho nguyên vật liệu và các chứng từ kế toán liên quan 10

4.1. Thủ tịch nhập kho: 10

4.2. Thủ tục xuất kho 10

4.3. Các chứng từ có liên quan 10

5.1 Nội dung chuẩn mực kế toán nguyên vật liệu và phương pháp kế toán nguyên vật liệu 11

5.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 15

5.3. Phương pháp số dư: 17

6. Kế toán tổng hợp nguyên liệu vật liệu 19

6.1. Các tài khoản chủ yếu sử dụng 19

6.2. Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến nguyên vật liệu 21

6.2.1. Kế toán tổng hợp nhập kho nguyên vật liệu 21

6.2.2. Kế toán tổng hợp xuất kho nguyên vật liệu 23

CHƯƠNG II 26

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TÂN VIỆT 26

2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh và tổ chức công tác kế toán 26

2.1.2.3. Hình thức kế toán: Công ty áp dụng phương pháp ghi sổ theo hình thức Nhật ký chứng từ. 27

2.2. Thực trạng kế toán nghiệp vụ nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Tân Việt 27

2.2.1. Đặc điểm kế toán nghiệp vụ nguyên vật liệu 27

2.3.1.2. Đánh giá nguyên vật liệu 28

2.2.2 Kế toán nghiệp vụ nguyên liệu 28

2.2.2.1. Hạch toán ban đầu 28

2.2.2.2. Kế toán tổng hợp xuất kho nguyên vật liệu. 30

CHƯƠNG III 33

PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TÂN VIỆT 33

3.1. Đánh giá kế toán nghiệp vụ nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tân Việt 33

3.1.1. Ưu điểm 33

3.1.1.1. Về tổ chức hạch toán ban đầu 33

3.1.1.2. Về tài khoản sử dụng 33

3.1.1.3. Trình tự hạch toán 33

3.1.1.4. Về công tác tổ chức hệ thống sổ sách kế toán 33

3.1.2. Những hạn chế trong công tác kế toán nghiệp vụ nguyên vật liệu tại Công ty 33

3.1.2.1. Về công tác tổ chức hạch toán ban đầu 33

3.1.2.2. Về tài khoản sử dụng 34

3.1.2.3. Trình tự hạch toán 34

3.1.2.4. Về công tác tổ chức hệ thống sổ sách kế toán 34

3.2. Sự cần thiết và yêu cầu phải hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu 35

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kếtoán nguyên vật liệu 35

3.2.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tân Việt 36

3.2.3. ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tân Việt 37

3.3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tân Việt 37

KẾT LUẬN 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY