Đề tài Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Văn Giang

Lời mở đầu 1

Chương 1: Tổng quan về công ty Cổ phần VLXD Văn Giang 4

I. Tổng quan về công ty Cổ phần VLXD Văn Giang 4

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 4

2. Đặc điểm tổ chức sản xuất. 5

2.1 Điều kiện sản xuất và nguồn nhân lực 5 2.2 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 6

2.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh. 8

II. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại 11

1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 11

2. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho. 14

3. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty. 14

4. Chính sách kế toán chung áp dụng tại công ty. 15

5. Áp dụng chế độ kế toán. 16

Chương 2: Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả 19

I. Khái quát chung về tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 19

1.Khái niệm về hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 19

2. Doanh thu, kết quả bán hàng. 20

II. Quy trình hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 25 1. Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm của công ty. 25

2. Kế toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm. 25

2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 28

2.2 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý 36

2.3 Kế toán doanh thu bán hàng 41

Chương 3: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định . 48

I. Đánh giá khái quát công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm 48

1. Đánh giá khái quát về tổ chức bộ máy kế toán. 48

2. Đánh giá khái quát về hình thức kế toán . 49

3. Đánh giá khái quát về việc sử dụng hệ thống chứng từ 49

4. Đánh giá khái quát về vận dụng hê thống báo cáo kế toán 49

II. Giải pháp hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định. 50

III. Điều kiện thực hiện các giải pháp 57

1. Về tổ chức hoạt động của công ty 57

2. Về tổ chức công tác kế toán tại công ty 57

Kết luận 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY