Đề tài Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ ở công ty TNHH thương mại và bao bì Hà An

MỤC LỤC Lời nói đầu 1Phần I: Một số vấn đề lý luận chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở các doanh nghiệp thương mại 3I- Tiêu thụ và ý nghĩa quản lý quá trình tiêu thụ hàng hoá 31- Quá trình tiêu thụ và yêu cầu quản lý 32- Quá trình tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại và ý nghĩa của nó 4II- Nội dung của kế toán tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại 91- Chứng từ ban đầu 92- Các phương pháp tính giá vốn hàng bán 93- Phương pháp hạch toán kế toán tiêu thụ 13III- Kế toán xác định kết quả kinh doanh 343.1. Xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại 34IV- Hệ thống sổ sách sử dụng trong kế toán (bán hàng) tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 36Phần II: Thực tế tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thương mại và bao bì Hà AnI- Đặc điểm và tình hình chung của Công ty 401- Quá trình hình thành và phát triển 402- Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 403- Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán của Công ty Hà An 42II- Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và bao bì Hà An 451- Một số vấn đề chung về quản lý và kế toán tiêu thụ hàng hoá, xác định kết quả kinh doanh của Công ty 452- Chứng từ hạch toán tiêu thụ thành phẩm 463- Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thương mại và bao bì Hà An 48III- Công tác phân tích tình hình tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Hà An 63Phần III: Một số đề suất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Hà An 68I- Đánh giá, nhận xét chung về thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Hà An 68II- Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH thương mại Hà An 691- Tổ chức bộ máy kế toán 692- Phương pháp xác định giá vốn hàng hoá tiêu thụ 703- Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 704- Hoàn thiện quá trình tiêu thụ 70Kết luận 72Tài liệu tham khảo

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Phần I: Một số vấn đề lý luận chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở các doanh nghiệp thương mại 3

I- Tiêu thụ và ý nghĩa quản lý quá trình tiêu thụ hàng hoá 3

1- Quá trình tiêu thụ và yêu cầu quản lý 3

2- Quá trình tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại và ý nghĩa của nó 4

II- Nội dung của kế toán tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại 9

1- Chứng từ ban đầu 9

2- Các phương pháp tính giá vốn hàng bán 9

3- Phương pháp hạch toán kế toán tiêu thụ 13

III- Kế toán xác định kết quả kinh doanh 34

3.1. Xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại 34

IV- Hệ thống sổ sách sử dụng trong kế toán (bán hàng) tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 36

Phần II: Thực tế tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thương mại và bao bì Hà An

I- Đặc điểm và tình hình chung của Công ty 40

1- Quá trình hình thành và phát triển 40

2- Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 40

3- Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán của Công ty Hà An 42

II- Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và bao bì Hà An 45

1- Một số vấn đề chung về quản lý và kế toán tiêu thụ hàng hoá, xác định kết quả kinh doanh của Công ty 45

2- Chứng từ hạch toán tiêu thụ thành phẩm 46

3- Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thương mại và bao bì Hà An 48

III- Công tác phân tích tình hình tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Hà An 63

Phần III: Một số đề suất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Hà An 68

I- Đánh giá, nhận xét chung về thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Hà An 68

II- Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH thương mại Hà An 69

1- Tổ chức bộ máy kế toán 69

2- Phương pháp xác định giá vốn hàng hoá tiêu thụ 70

3- Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 70

4- Hoàn thiện quá trình tiêu thụ 70

Kết luận 72

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY