Đề tài Hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại công ty kem Việt Pháp

Danh mục bảng biểu sơ đồ sử dụng . .

Lời mở đầu . .

PHẦN I: Tổng quan chung về Công ty TNHH Kem Việt Pháp

1.Quá trình hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty .

2.Chức năng , nhiệm vụ chủ yếu của Công ty .

3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức , bộ máy quản lý của Công ty . .

3.1 Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý . .

3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban . 4.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty

4.1 Cơ cấu tổ chức công tác kế toán tại Công ty .

4.2 Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty

4.2.1 Hệ thống chứng từ kế toán tại Công ty .

4.2.2 Kỳ kế toán áp dụng tại Công ty .

4.2.3 Hệ thống báo cáo kế toán

4.2.4 Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty

CHƯƠNG II: Thực trạng về công tác kế toán TSCĐ tại Công ty .

1. Đặc điểm tài sản cố định tại Công ty .

2. Phân loại đánh giá TSCĐ tại Công ty .

2.1 Phân loại TSCĐ tại Công ty .

2.1.2 Đánh giá TSCĐ tại Công ty .

2.1.3 Phương pháp khấu hao TSCĐ áp dụng tại Công ty

2.1.4 Các phương thức sửa chữa TSCĐ tại Công ty .

2.2 Hạch toán chi tiết TSCĐ hữu hình tại Công ty .

2.2.1 Chứng từ tăng giảm TSCĐ

2.2.2 Thủ tục tăng giảm TSCĐ .

2.2.3 Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ

2.3 Hạch toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ hữu hình tại Công ty .

2.3.1 Hạch toán tăng TSCĐ hữu hình tại Công ty

2.3.2 Hạch toán giảm TSCĐ hữu hình tại Công ty

2.4 Hạch toán khấu hao TSCĐ hữu hình tại Công ty .

2.5 Hạch toán sửa chữa TSCĐ hữu hình tại Công ty .

2.6 Kế toán nâng cấp TSCĐ tại Công ty TNHH Kem Việt Pháp

2.7 Thực trạng kế toán khấu hao TSCĐ tại Công ty .

2.8 Kểm kê TSCĐ tại Công ty

Chương II: Những giải pháp nhắm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty

I. Nhận xét chung về tổ chức TSCĐ tại Công ty .

1. Ưu điểm

2.Nhược điểm

II. Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KT TSCĐ .

KẾT LUẬN

Danh mục tài liệu tham khảo.

Danh mục cỏc từ viết tắt .

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP.

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY