Đề tài Hoàn thiện kế toán nhập khẩu hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản Minerxpor

MỞ ĐẦU 1

Phần 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán nhập khẩu hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại 3

1.1. Đặc điểm hoạt động nhập khẩu hàng hoá có ảnh hưởng đến kế toán nhập khẩu hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu 3

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động kinh doanh nhập khẩu 3

1.1.2. Đối tượng và điều kiện kinh doanh nhập khẩu hàng hoá 4

1.1.3. Các phương thức kinh doanh hàng nhập khẩu 5

1.1.4. Các phương thức nhập khẩu hàng hoá 5

1.1.5. Các phương thức thanh toán sử dụng trong hoạt động nhập khẩu 7

1.1.6. Các chứng từ sử dụng chủ yếu trong quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hoá 12

1.1.7. Đặc điểm tính giá hàng nhập khẩu 14

1.2. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên 17

1.2.1. Khái niệm và tài khoản sử dụng 17

1.2.2. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp 19

1.2.2. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác 21

1.3. Kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu 25

1.3.1. Kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu theo phương thức bán buôn 25

1.3.2. Kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu theo phương thức bán lẻ 28

1.4. Đặc điểm kế toán nhập khẩu hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ 29

1.4.1. Khái niệm và tài khoản sử dụng 29

1.4.2. Phương pháp kế toán 30

Phần 2: Thực trạng kế toán nhập khẩu hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Khoáng sản MINERXPORT 32

2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Khoáng sản 32

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 32

2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh 34

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 39

2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán 42

2.1.5. Đặc điểm thị trường và hàng hoá 44

2.2. Thực trạng kế toán nhập khẩu hàng hoá tại Công ty Cổ phần XNK Khoáng sản 46

2.2.1. Các phương thức nhập khẩu hàng hoá và tài khoản sử dụng 46

2.2.2. Phương thức nhập khẩu trực tiếp 46

2.2.3. Phương thức nhập khẩu uỷ thác 59

2.3. Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Khoáng sản 70

2.3.1. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu và tài khoản sử dụng 70

2.3.2. Kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu 72

Phần 3: Hoàn thiện kế toán nhập khẩu hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Khoáng sản MINERXPORT 81

3.1. Đánh giá khái quát thực trạng kế toán nhập khẩu hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu 81

3.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán 81

3.1.2. Về vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 82

3.1.3. Về vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 83

3.1.4. Về vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 86

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại Công ty Cổ phần XNK Khoáng sản 87

3.2.1. Hoàn thiện kế toán hàng gửi bán và hàng mua đang đi đường 87

3.2.2. Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác 89

3.2.3. Hoàn thiện kế toán chi phí thu mua hàng hoá 91

3.2.4. Hoàn thiện kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái đối với nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu 92

3.2.5. Hoàn thiện kế toán khoản ký quỹ tại ngân hàng 94

3.2.6. Hoàn thiện chứng từ nhập kho 95

KẾT LUẬN 97

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY