Đề tài Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần may Thăng Long

LỜI MỞ ĐẦU 3

Chương I: LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 5

NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP 5

1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất. 5

1.1.1 Vị trí vai trò của NVL trong doanh nghiệp sản xuất: 5

1.1.2 Đặc điểm và yêu cầu quản lý: 5

1.1.3 Nhiệm vụ kế toán NVL. 6

1.2 Tổ chức phân loại và đành giá NVL 7

1.2.1 Phân loại NVL. 7

1.3 Tổ chức công tác kế toán NVL tại doanh nghiệp. 14

1.3.1 Tổ chức chứng từ và hạch toán ban đầu. 14

1.3.1.1 Tổ chức chừng từ kế toán NVL. 14

1.3.1.2 Tổ chức hạch toán ban đầu. 14

1.3.2 Tổ chức kế toán tổng hợp NVL 17

1.3.2.1 Phương pháp kê khai thường xuyên. 18

1.3.2.2 Phương pháp kiểm kê định kỳ. 24

1.3.3 Tổ chức sổ kế toán và báo cáo kế toán. 27

1.3.3.1 Tổ chức sổ kế toán. 27

1.3.3.2: Các hình thức sổ kế toán được sử dụng ở các đơn vị hiện nay 28

CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 32

2.1: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNG CHUNG 32

2.1.1:Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần may Th ăng Long 32

2.1.2: Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần may Thăng long 34

2.1.3.Hình thức tổ chức công tác kế toán tại công ty. 42

2.2 Tình hình thực tế về tổ chức kế toán NVL tại công ty 44

2.2.1 Đặc thù của doanh nghiệp chi phối đến công tác kế toán NVL 44

2.2.2. Đánh giá NVL. 45

2.2.3 Tổ chức công tác kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 48

2.2.3.1. Thủ tục nhập kho vật liệu. 48

2.2.3.2 Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu. 53

2.2.3.3 Phương pháp hạch toán chi tiết vật liệu. 57

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 73

3.1 Nhận xét chung về công tác quản lý và hạch toán vật liệu ở công ty. 73

3.1.1 Ưu điểm của công tác kế toán vật liệu tại công ty. 73

3.1.2 Những hạn chế trong công tác kế toán vật liệu tại Công ty cổ phần may Thăng Long. 74

3.2 Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác quản lý và hạch toán vật liệu ở Công ty cổ phần may Thăng Long. 75

KẾT LUẬN 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY