Đề tài Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc và Xây Dựng Thành Đô

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ 2

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 2

1.2.đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất của Công ty CP Kiến Trúc và Xây Dựng Thành Đô. 4

1.2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty. 4

1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty CP Kiến Trúc và Xây Dựng Thành Đô. 6

1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 7

1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 7

1.3.2. Đặc điểm tổ chức hình thức sổ kế toán của công ty. 9

1.4. Một số đặc điểm kinh tế tài chính khác. 10

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY “THÀNH ĐÔ”. 13

2.1. Đặc điểm và yêu cầu quản lý vật liệu tại Công ty CP Kiến Trúc và Xây Dựng Thành Đô. 13

2.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu của Công ty. 13

2.1.1.1. Phân loại nguyên vật liệu. 13

2.1.1.2. Đánh giá nguyên vật liệu 14

2.1.1.3. Phương pháp hạch toán chi tiết Nguyên vật liệu tại công ty “Thành Đô”. 15

2.1.2. Yêu cầu quản lý vật liệu tại công ty. 17

2.2. Thu mua và nhập kho nguyên vật liệu. 21

2.3. Xuất kho nguyên vật liệu. 30

2.4. Kế toán kiểm kê và đánh giá vật liệu cuối kỳ. 38

2.4.1. Kế toán kiểm kê nguyên vật liệu. 38

2.4.2. Kế toán hạch toán đánh giá lại nguyên vật liệu: 40

CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY “ THÀNH ĐÔ”. 42

3.1. Nhận xét. 42

3.1.1. Nhận xét đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty. 42

3.1.2. Nhận xét đánh giá về công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty. 43

3.2. Những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty. 46

3.3. Các phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng Nguyên vật liệu trong công ty. 50

KẾT LUẬN 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY