Đề tài Hoàn thiện Kế toán Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tại công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Quản lý dự án Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG I 4

Khái quát chung về Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Tư Vấn Quản Iý Dự Án (HanoiCPM) 4

1.1.1. Những thông tin chung. 4

1.1.2. Lịch sử hình thành và định hướng phát triển, đặc điểm môi trường, những khó khăn, thuận lợi của Công ty. 4

1.1.3. Đặc điểm qui trình công nghệ: 6

1.1.4. Nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty 7

1.1.5. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán của công ty cổ phần XD& TVQLDAHN 8

Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 8

1.1.6 Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần XD& TVQLDAHN (HanoiCPM) 9

CHƯƠNG II 13

Thực tế công tác kế toán NVL và CCDC tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Quản lý dự án Hà nội 13

2.1.2. Đánh giá vật liệu công cụ dụng cụ: 15

* Giá thực tế VL, CCDC nhập kho, xuất kho 15

2.1.3. Kế toán chi tiết NVL, CCDC. 16

2.1.3.1. Chứng từ sử dụng. 16

2.1.3.2. Kế toán chi tiết vật tư: Công ty sử dụng phương pháp ghi thẻ song song. 16

2.1.4.3.2. Thủ tục xuất 33

2.1.4 Phươ pháp kế toán chi tiết NVL, CCDC công ty áp dụng: 39

2.6. Kế toán tổng hợp nhập, xuất kho NVL,CCDC tại công ty 49

CHƯƠNG III 57

NHẬN XẾT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU- CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN HÀ NỘI(Hanoi CPM) 57

3.1. Đánh giá về công tác kế toán NVL, CCDC tại công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Quản dự án Hà nội (HanoiCPM). 57

3.1.1. Ưu điểm. 59

3.1.2. Hạn chế. 60

3.2. Đề xuất một số giải pháp. 61

3.2.1. Ý kiến thứ 1: 61

3.2.2. Ý kiến thứ 2: 62

3.2.3. Ý kiến thứ 3: 62

Tăng cường công tác kiểm tra kế toán. 62

KẾT LUẬN 65

TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY