Đề tài Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TNHH Thương Mại Phú Đức

Lời mở đầu . 1

Chương 1: Tổng quan về Công ty TNHH TM Phú Đức . 2

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty . . 2

1.2 Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty . . 5

1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất của Công ty . . . . 8

1.4 Tổ chức công tác kế toán của Công ty. . . . . . 15

Chương 2.Thực trạng kếtoán nghiệp vụ thanh toán với người mua,bán21

2.1 Kế toán thanh toán với người mua . . . 21

2.1.1 Chứng từ thanh toán với người mua . . 21

2.1.2 Kế toán chi tiết với người mua. . . . . . 25

2.1.3 Kế toán tổng hợp với người mua . . . 29

2.2 Kế toán thanh toán với người bán. . . 33

2.2.1 Chứng từ thanh toán với người bán . . . . 33

2.2.2 Kế toán chi tiết với người bán . . . . 39

2.2.3 Kế toán tổng hợp với người bán. . . 43

Chương 3.Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua,bán50

3.1 Đánh giá thực trạng về kế toán nghiệp vụ thanh toán người mua,bán50

3.1.1 Những ưu điểm . . . 51

3.1.2 Những tồn tại . . . 52

3.2 Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua, bán . 53

3.2.1 Kiến nghị về chứng từ kế toán . . . 53

3.2.2 Kiến nghị về tài khoản . . . . . 54

3.2.2 Kiến nghị về sổ kế toán . . . . 55

3.2.4 Kiến nghị về báo cáo KT dưới góc độ KT tài chính và KT quản trị. 55

3.2.5 Các kiến nghị khác . . . 56

Kết luận . . . 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY