Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Minh Hiền

Lời mở đầu 1

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về kế toán chi phí sản xuất và 3

tính giá thành sản phẩm 3

1.1. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3

1.1.1. Chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất 3

1.1.2. Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm 7

1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8

1.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm 10

1.2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 10

1.2.2. Đối tượng tính giá thành 11

1.2.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 11

1.3.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 13

1.3.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 14

1.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 15

1.3.4. Kế toán chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 16

1.4. Đánh giá sản phẩm làm dở 18

1.4.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 19

1.4.2. Đánh giá sản phẩm làm dở theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 20

1.4.3. Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí định mức 21

1.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 21

1.5.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn 21

1.5.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo đơn đăt hàng 22

Số tiền 23

1.5.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm phân bước 23

1.5.4. Phương pháp tính giá thành theo định mức 26

1.6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy 26

1.6.1. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán 26

1.6.2. Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán 27

1.6.3. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 28

Chương 2 :Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Minh Hiền. 31

2.1. Tổng quan về công ty TNHH Minh Hiền 31

2.1.1. Chức năng nhiệm vụ kinh doanh của công ty TNHH Minh Hiền. 33

2.1.2. Đặc điểm quy trình công nghệ 33

2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất 34

2.1.4. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty 34

2.2. Thực tế tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Minh Hiền 36

2.2.1. Tổ chức công tác kế toán của công ty 36

2.2.2. Hệ thống tài khoản sử dụng trong hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Minh Hiền 40

2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 42

2.2.4. Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm. 63

Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Minh Hiền. 66

3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm tới. 66

3.2. Công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Minh Hiền 67

3.3. Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 69

3.4. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Minh Hiền 74

3.4.1. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 74

3.4.2. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí. 80

Kết luận 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY