Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Minh Hiền

Trang

Lời mở đầu 1

Chương 1: Tổng quan chung và đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Minh Hiền. 3

1.1. Quá trình thành lập và đặc điểm kinh doanh của công ty 3

1.1.1.Quá trình thành lập 3

1.1.2. Đặc điểm kinh doanh của công ty 5

1.1.2.1. Chức năng nhiệm vụ kinh doanh của công ty TNHH Minh Hiền. 5

Sản xuất kinh doanh thực phẩm với ba loại sản phẩm chính là thịt lợn, thịt bò, thịt gà sạch. 5

1.1.2.2.Sản phẩm, hàng hoá 6

1.1.2.3.Thị trường 6

1.1.2.4. Nguồn nhân lực 7

1.2. Đặc điểm tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh 8

1.2.1. Đặc điểm quy trình công nghệ 8

1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 9

1.2.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 9

Chương 2: Kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm tại công ty TNHH Minh Hiền. 12

2.1. Tình hình vốn và nguồn vốn kinh doanh của công ty. 12

2.2. Kết quả lợi nhuận của công ty qua các năm 13

2.3. Tình hình doanh thu 16

2.4. Tình hình chi phí 17

2.4.1. Giá thành sản xuất 17

2.4.2. Giá thành toàn bộ sản phẩm. 20

2.5. Tình hình thực hiện lợi nhuận tại công ty 22

2.5.1. Cơ cấu lợi nhuận trước thuế của công ty TNHH Minh Hiền 22

2.5.2. Về tỉ suất lợi nhuận 24

2.6. Định hướng hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm tới. 25

Kết luận 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY