Đề tài Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Vật liệu Bưu Điện

Lời mở đầu 3

Chương 1: Tổng quan về công ty cổ phần Vật liệu Bưu Điện 5

1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty 5

1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 6

1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý và phân cấp quản lý tại công ty 8

1.3.1 Đặc điểm của tổ chức bộ máy quản lý 8

1.3.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất tại công ty 13

1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy Kế toán 17

1.5 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán, chính sách kế toán 20

Chương 2: Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Vật liệu Bưu Điện 24

2.1. Đặc điểm và tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần Vật liệu Bưu Điện 24

2.1.1 Đặc điểm 24

2.1.2 Đối tượng hạch toán chi phí và cách phân loại chi phí 25

2.1.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 28

2.1.3.1. Tài khoản sử dụng 28

2.1.3.2 Phương pháp kế toán 29

2.2 Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 49

2.2.1 Tính giá thành sản phẩm dở dang 49

2.2.2 Tính giá thành sản phẩm hoàn thành 52

2.3 Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 54

2.3.1 Xây dựng giá thành kế hoạch 54

2.3.2 Giá thành thực tế 58

Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 63

3.1 Đánh giá công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 63

3.1.1 Nhận xét, đánh giá chung 63

3.1.2 Nhận xét, đánh giá về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 65

3.2 Những tồn tại và phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 67

3.3 Một số biện pháp giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm. 72

3.3.1. Tiết kiệm nguyên vật liệu 72

3.3.2. Tăng năng suất lao động 73

3.3.3. Giảm các khoản chi phí sản xuất chung 73

Kết luận 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY