Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Tam Kim

Lời nói đầu . . .1

Phần I. Tổng quan về công ty cổ phần Tam kim. . . .2

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. . 2

1.1.1 Chức năng, nhiệm vụ của công ty .3

1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty. .5

1.2.1 Ban giám đốc của công ty . .6

1.2.2 Các phòng ban của công ty .8

1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. .10

1.3.1 Các phân xưởng sản xuất chính .10

1.3.2 Các phân xưởng sản xuất phụ 12

1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. .12

1.4.1 Đặc điểm bộ máy kế toán .13

1.4.2 Tổ chức bộ máy kế toán .13

1.4.3 Sơ đồ tổ chức hệ thống kế toán của công ty . .15

1.5 Tình hình vận dụng chế độ kế toán tại công ty. .15

1.5.1 Chế độ kế toán và chính sách kế toán áp dụng .15

1.5.2 Tình hình vận dụng chế độ chứng từ, sổ sách kế toán 16

Phần II. Thực trạng kế toán về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Tam Kim .17

2.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh tác động đến công tác kế toán chi phí sản xuất kinh doanh của công ty. . .17

2.2 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty. . . 18

2.3 Xác định đối tượng kế toán chi phí sản xuất. . . .18

2.4 Kế toán chi phí sản xuất. . . .19

2.4.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 19

2.4.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp .24

2.4.3 Kế toán chi phí sản xuất chung . 28

2.4.4 Hạch toán phân bổ chi phí sản xuất phụ cho các đối tượng .34

2.4.5 Tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm .37

2.5 Thực trạng công tác tính giá thành sản phẩm tại công ty. . . 40

2.5.1 Xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm. 40

2.5.2 Kỳ tính giá thành và đơn vị sản lượng tính giá thành sản phẩm .41

2.5.3 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ . 41

2.5.4 Phương pháp tính giá thành sản phẩm.42

Phần III. Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty cổ phần Tam Kim. . 45

3.1 Một số nhận xét về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . .45

3.1.1 Ưu điểm . 45

3.1.2 Nhược điểm . .46

3.2 Yêu cầu của việc hoàn thiện về công tác kế toán . . .46

3.2.1 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty . .47

Kết luận. . .50

Mục lục . .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY