Đề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ngành muối

MỤC LỤC Lời nói đầu CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU I. Sụ cần thiết phải tổ chức ké toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 1. Quá trình bán hàng và kết quả bán hàng 2. ý nghĩa, vai trò của quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng 3. yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng II. Lý luận chung về doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng 1. Phương thức bán hàng 1.1 Bán hàng trong nước 1.2. Kế toán bán hàng ngoài nước (Xuất khẩu hàng hoá). 2. Doanh thu bán hàng 3. Trị giá vốn hàng xuất bán III. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 1. Nguyên tắc kế toán 2. Chứng từ kế toán 3. Trình tự kế toán 4. Hệ thống sổ kế toán, báo cáo kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XNK - TH NGÀNH MUỐI I. Đặc điểm chung của công ty 1. Quá trình hình thành của Công ty XNK - TH ngành muối 2. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty XNK - TH ngành muối 3. Khái quát về tổ chức công tác ké toán tại Công ty XNK - TH ngành muối II. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty XNK - TH ngành muối 1. Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng tại Công ty XNK - TH ngành muối 2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng của Công ty XNK - TH ngành muối CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XNK - TH NGÀNH MUỐI I. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty XNK - TH ngành muối 1. Ưu điểm 2. Nhược điểm II, Một số ý kiến nhằm hoán thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty XNK - TH ngành muối Kết luận

MỤC LỤC

Lời nói đầu

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU

I. Sụ cần thiết phải tổ chức ké toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

1. Quá trình bán hàng và kết quả bán hàng

2. ý nghĩa, vai trò của quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng

3. yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng

4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

II. Lý luận chung về doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng

1. Phương thức bán hàng

1.1 Bán hàng trong nước

1.2. Kế toán bán hàng ngoài nước (Xuất khẩu hàng hoá).

2. Doanh thu bán hàng

3. Trị giá vốn hàng xuất bán

III. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

1. Nguyên tắc kế toán

2. Chứng từ kế toán

3. Trình tự kế toán

4. Hệ thống sổ kế toán, báo cáo kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XNK - TH NGÀNH MUỐI

I. Đặc điểm chung của công ty

1. Quá trình hình thành của Công ty XNK - TH ngành muối

2. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty XNK - TH ngành muối

3. Khái quát về tổ chức công tác ké toán tại Công ty XNK - TH ngành muối

II. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty XNK - TH ngành muối

1. Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng tại Công ty XNK - TH ngành muối

2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng của Công ty XNK - TH ngành muối

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XNK - TH NGÀNH MUỐI

I. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty XNK - TH ngành muối

1. Ưu điểm

2. Nhược điểm

II, Một số ý kiến nhằm hoán thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty XNK - TH ngành muối

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY