Đề tài Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ Lí LUẬN VỀ KINH DOANH NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEDINSCO 2

I. Lý luận chung về hoạt động kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp thương mại 2

1. Khỏi niệm. 2

2. Cỏc hỡnh thức nhập khẩu. 2

2.1 Nhập khẩu tự doanh (Nhập khẩu trực tiếp). 2

2.2 Nhập khẩu uỷ thỏc. 3

2.3 Nhập khẩu liờn doanh. 3

2.4 Nhập khẩu hàng đổi hàng. 4

2.5 Nhập khẩu tỏi xuất. 5

3. Quy trỡnh nhập khẩu hàng hoỏ của doanh nghiệp 6

3.1. Xác định mặt hàng nhập khẩu 6

3.2. Điều tra nghiên cứu thị trường nhập khẩu. 6

3.3. Đàm phán, ký kết hợp đồng nhập khẩu. 7

3.4. Thực hiện hợp đồng . 9

3.5 Tổ chức tiờu thô hàng hoỏ nhập khẩu. 13

4. Đặc điểm của sản phẩm thiết bị y tế: 14

5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu hàng hoá của công ty cổ phần thiết bị y tế Mendinsco. 14

5.1. Nhân tố về chính sách, luật pháp trong nước và quốc tế. 15

5.2. Sự thay đổi của thị trường trong nước và nước ngoài. 15

5.3 Chớnh sỏch quản lý vĩ mô và quan hệ kinh tế quốc tế của Nhà nước. 15

5.4 Cỏc nhõn tố khỏc. 16

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CUẢ CÔNG TY 18

CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEDINSCO 18

I. Kết quả kinh doanh của công ty Medinsco. 18

1. Cỏc chỉ tiờu kinh doanh của công ty Medinsco 18

2. Cỏc sản phẩm chủ yếu của công ty Medinsco: 19

II. Tỡnh hỡnh kinh doanh nhập khẩu hàng hoỏ của công ty Medinsco 20

1. Kết quả kinh doanh hàng nhập khẩu 20

2. Hỡnh thức nhập khẩu. 23

3. Thị trường của công ty Medinsco 24

4. Thị trường bán hàng nhập khẩu 26

III. Đánh giá hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế của công ty Medinsco 28

1: Những thuận lợi và khó khăn trong kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế của công ty Medinsco khi Việt Nam gia nhập WTO: 28

1.1 Thuận lợi 28

1.2 khó khăn: 30

2. Đánh giá hoạt động nhập khẩu của Công ty Medinsco 32

2.1. Điểm mạnh 32

2.2. Điểm yếu. 34

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP HẨU THIẾT BỊ Y TẾ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEDINSCO 36

I. Phương hướng, môc tiêu nhập khẩu của Công ty Medinsco trong thời gian tới. 36

II. Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty Medinsco. 37

1. Giải phỏp về phớa Công ty. 38

1.1. Giải phỏp về vốn. 38

1.2. Về thị trường. 40

1.3. Hoàn thiện nghiệp vô kinh doanh nhập khẩu. 43

1.4. Giải phỏp về kinh doanh. 45

2. Đối với nhà nước 47

2.1. Biểu thuế nhập khẩu. 47

2.2. Thực hiện công việc quản lý ngoại tệ cú hiệu quả. 48

III. Điều kiện thực hiện các giải pháp đề ra 51

KẾT LUẬN 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY