Đề tài Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Vận tải Sao Mai

Lời mở đầu 1

Phần I: Đặc điểm tình hình chung của công ty với hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 3

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 3

1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty. . .4

1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty. 5

1.4 Đặc điểm tổ chức kế toán của Công ty. .10

Phần II: Thực tế tổ chức hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty.15

2.1. Hạch toán giá vốn.15

2.2 Hạch toán doanh thu cung cấp dịch vụ .25

2.3 Hạch toán chi phí quản lý kinh doanh.39

2.4 Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ.43

Phần III: Nhận xét và kiến nghị hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty . 47

3.1. Nhận xét chung về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty . .47

3.2.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty .49

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY