Đề tài Hoàn thiện hạch toán t iền lương và các khoản trích theo lương tại Xí Nghiệp Khảo Sát Xây Dựng Điện I

Lời nói đầu 1

Phần 1: Sơ lược về Xí nghiệp khảo sát xây dựng điện 1 3

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp 3

1.2. Quy trình công nghệ sản xuất của xí nghiệp khảo sát xây dựng điện 1 8

1.3. Đặc điểm tổ chức và hoạt động bộ máy sản xuất kinh doanh . 14

1.4. Tổ chức bộ máy kế toán, công tác kế toán và sổ kế toán 16

Phần 2: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp khảo sát xây dựng điện I 24

1. Đặc điểm hạch toán lương và các khoản trích theo lương của xí nghiệp 24

2.1. Thủ tục chứng từ 24

2.2. Tài khoản sử dụng 26

2. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 27

2.1. Công tác tổ chức và quản lý lao động tại xí nghiệp. 27

2.2. Nội dung quỹ tiền lương và công tác quản lý quỹ tiền lương . 29

2.3. Hạch toán tiền lương và trợ cấp BHXH 31

2.3.1. Phương pháp tính và chia lương 31

2.3.2. Các hình thức trả lương 35

2.3.3. Hạch toán BHXH 36

2.4. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp 41

2.5. Hạch toán quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 60

Phần 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 62

3.1.Nhận xét về tiền lương và các khoản trích theo lương. 62

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện 66

Kết luận 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY